BEDRÄGERIER. Moderate riksdagsmannen Hanif Bali kommer att granska hur vanligt det är att ensamkommande flyktingbarn kräver bidrag för att flyga hit sina fruar och barn, när de fyllt 18 år. Det bygger på uppgifter han har fått från tjänstemän ute i landet. Hanif Bali ska ta hjälp av Riksdagens utredningstjänst för att ta reda på om kommunerna har fått in sådana bidragsansökningar.

Samtiden kan rapportera att man också har fått in liknande tips från flera tjänstemän från Migrationsverket och HVB-hem i landet, exempelvis uppgifter på att ensamkommande har visat bilder på sina barn för personal. Diskussioner om åldersbedrägerier har blivit vanlig bland personal som arbetar med ensamkommande, enligt vad Samtiden erfar.

Bidragsansökningarna om att få flyga hit sina familjer är sekretessbelagda och de som har gett informationen till Hanif Bali har egentligen brutit mot lagen. Riksdagsledamoten uppger att han tänker gå till botten med detta och se hur vanligt förekommande det är.

Enligt Bali finns det ingen som vet hur vanligt det är med social­sekreterare som beviljar bidrag till flyktingbarn så att de ska kunna flyga sina familjer till Sverige.

– Ansökningarna blir endast offentliga om de avslås eller om de överklagas till förvaltningsrätten. Det finns ett jättestort mörkertal, om man får ett bifall så får allmänheten aldrig reda på det, konstaterar Hanif Bali till Fria Tider.

Migrationsverket skriver på Twitter att det kan bli aktuellt att riva upp uppehållstillstånd för flyktingbarn som ljugit i sin asylansökan.