GRÄNSKONTROLLERNA. Gränskontrollerna vid Öresundsbron förlängs ytterligare tre månader, berättade regeringen igår. Trots inrikesminister Anders Ygemans (S) försäkran om att man tänker återvända till öppna gränser, ser kontrollerna ut att bli permanenta. Polisen ställer om till permanent verksamhet genom att fasa ut poliser och anställa civila. Men det stora inflödet av migranter fortsätter. Förra året kan ses som ett rekordår, menar journalisten Gunnar Sandelin.

När flykting- och migrationstrycket var som störst senhösten 2015 infördes gränskontrollerna som en tillfällig lösning. Nu har de varit i bruk i över ett år. I september 2015 hanterade polisen det som en särskild händelse, kallad Alma. Då var det mest poliser på nationell nivå som kallades in. Sedan dess har polisen ställt om till att använda civila passkontrollanter, enligt Ewa-Gun Westford på Polisen Syd.

– En särskild händelse kan ju inte pågå hur länge som helst. Därför har man fasat ut den nationella polisförstärkningen och utbildat och anställt en stor del civil personal till gränskontrollerna.

Exakt hur många som har anställts vet hon inte. Våldsutvecklingen i Malmö har också dragit polisresurser.

– Sedan det har eskalerat mycket med våldssituationen i Malmö har man begärt in extra resurser som också gjort att vi har fått släppa det. Men vi upprätthåller gränskontrollerna som vi ska, säger hon.

För några månader sedan sa du att ni bara lyckades kontrollera var tionde person, hur ser det idag?

– Det har jag inga uppgifter på.

Ewa-Gun Westford säger att det är en svår uppgift att utföra passkontrollerna och att utbildning av personalen fortgår.

– Det är en skog av resehandlingar och id-handlingar och bestämmelser som ska bedömas, säger hon.

I utländsk press hävdas att Sverige kommer att minska gränsvakterna med 300 personer (länk). Det är inget Ewa-Gun Westford känner igen.

– Vi upplever att vi håller vårt uppdrag som vi ska, 98 procent av resurserna lägger vi på bron.

Kommer 2 000 i månaden

Trots gränskontroller fortsätter migranter att komma i högt antal. Det kommer in cirka 2 000 asylsökare i månaden. Journalisten och författaren Gunnar Sandelin talar till och med om 2016 som ett rekordår, vad beträffar uppehållstillstånd (länk): ”2016 var ett år då Sverige beviljade uppehållstillstånd i en omfattning som inte går att jämföra med något tidigare år. Nästan 72 000 asylsökande fick positiva besked. Totalt, inklusive övriga beviljade uppehållstillstånd, fick drygt 150 000 personer stanna.”

Tre gånger fler

Det är tre gånger så många som övriga nordiska länder tillsammans och motsvarar en större svensk stad. Gunnar Sandelin påpekar att Migrationsverket inte gärna lyfter fram dessa siffror, utan hellre fokuserar på arbetsbelastning. Han frågar sig också hur det kan komma sig att bedömningen av asylansökningarna efterhand har blivit allt generösare.

Många fler väntas

”123 000 människor är nu inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Närmast väntar 70 000 personer på asylbeslut. Den tillfälliga treåriga lagen går ut i juli 2019 och 374 000 anhöriga väntas söka uppehållstillstånd de fem närmaste åren, enligt Migrationsverkets prognos”, skriver Sandelin.

Sedan millennieskiftet har Sverige totalt beviljat 1,5 miljoner uppehållstillstånd.