Asylrätten har skyddat religiösa extremister, eftersom de kunnat hävda att de skulle förföljas i hemlandet. I en ny dom kan EU-länder avvisa asylsökande terrorsympatiserar även om de inte själva har begått terrorbrott och även om de riskerar förföljelser i sina hemländer.

EU-domstolend beslut kan få stor betydelse när tidigare IS-medlemmar söker asyl i något europeiskt land. I Sverige utredde Säpo förra året 671 personer som sökt asyl eller uppehållstillstånd, och misstänktes ha haft samröre med en terrorgrupp.

”En asylansökan kan avslås om den sökande har medverkat i ett terrornätverks aktiviteter. Det är inte nödvändigt att den asylsökande personligen begick terrordåd eller anstiftade sådana dåd, eller var delaktig i utförandet av sådana dåd”, skriver domstolen enligt SvD (länk).

Bakgrunden till domen är ett fall med en marockan som efter avtjänat fängelsestraff i Belgien ska utvisas men sökt asyl eftersom han på grund av sina terrorsympatier kan komma att bli förföljd i hemlandet.

Genèvekonvention säger att personer som riskerar förföljelser har rätt till asyl. Men det finns undantag från den rätten, som när den asylsökande begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten. 2010 utvidgades undantaget i EU-lag att också omfatta terrorbrott.

Det nu aktuella domslutet gör att undantagen från asylrätt breddas än mer och också omfattar den som uppmuntrar till terrorbrott.

Marockanen har genom att förfalska dokument åt ett islamistiskt nätverk medverkat med ”logistiskt stöd” och förlorar därmed asylrätten och ska utvisas även om han riskerar förföljelse i hemlandet.

”Undantag från flyktingstatus är inte begränsad till aktiv medverkan i terrorhandlingar utan kan också utvidgas till att omfatta personer som deltar i rekrytering, organisering eller med transporter och utrustning”, skriver domstolen enligt AFP (länk).