DEBATT. Statliga utbildningsföretaget Lernia vill urholka svenska språket. Man underskattar språkets kommunikativa betydelse för nyanlända att kunna arbeta och för sammanhållningen i landet. Svenska språket behöver tvärtom stärkas, menar riksdagsledamöterna Aron Emilsson och Sven-Olof Sällström.

I den språkpolitik som antogs 2005 fastställs det att det svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Vårdat, enkelt och begripligt är fundament för en god kommunikation, något som det statliga företaget Lernia glömmer i sitt mediala jippo – Den nya rikssvenskan.

God kommunikation är av yttersta vikt för ett samhälle. Språket är vårt huvudsakliga kommunikationsmedel och korrekt grammatik och uttal är relevanta faktorer för vår kommunikativa förmåga. Att som Lernia gör, påstå att kompetens inte sitter i uttalet är inte med sanningen överensstämmande, dels för att det finns yrken där uttal är av yttersta vikt, dels för att vår kommunikativa förmåga påverkar vår prestation i stort sett alla yrkeskategorier. Att ett statligt företag som arbetar med att matcha kompetens mot arbetsmarknaden förnekar detta faktum är mindre bra.

Det handlar nämligen om att bygga infrastrukturen för ett fungerande samhälle – att sträva efter att samtliga medborgare ska kunna uttrycka sig vårdat, korrekt och begripligt efter bästa förmåga – för att erhålla effektiv kommunikation. Även om vi anser att omsorg om svenska regionala dialekter är viktigt, och något vi arbetar för att vårda, måste man förstå att uttal påverkar vår förmåga att förstå varandra. Rikssvenskan är en god gemensam språklig referensram att använda sig av om kommunikationen blir haltande på grund av uttal, och tjänar ett syfte det inte finns något behov av att demontera. Det är därför oroväckande att det för allmänheten påstås att uttal är oviktigt.

Det kan även leda till att samhällsmeddelanden blir svårbegripliga och det begränsar människors trygghet i offentliga miljöer. Otydliga offentliga utrop på universitet eller kollektiva trafikplatser kostar mer än björntjänsten att ge de med otillräckliga förmågor signalen att ytterligare ansträngning inte krävs.

Vi förespråkar istället att samtliga medborgare i Sverige ska lära sig en så god svenska som möjligt, så att alla klarar av att uttrycka sig och på så vis å ena sidan kan förstå sin omgivning och å andra sidan förmedla sina förmågor till såväl arbetsgivare som resten av samhället. Sverigedemokraterna har länge förespråkat att svenska ska bli ett officiellt nationellt huvudspråk i Sverige. Det blir allt viktigare att stadfästa och belysa i en tid av kraftiga migrationsströmmar, integrationsproblem och ett alltmer fragmenterat samhälle. Det svenska språket är det viktigaste kittet i vårt lands kollektiva kommunikativa förmåga och sammanhållning och nyckeln till det svenska samhället för den som invandrat.

Aron Emilsson, riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson (SD)
Sven-Olof Sällström, riksdagsledamot, arbetsmarknadspolitisk talesperson (SD)