Migrationsverket bedömer att det finns minst 132 gifta barn i landet, som av svenska myndigheter betraktas som vuxna. Kritiken har varit hård från många håll. Nu vill Jan Björklund ha Sverigedemokraternas hjälp att lagstifta i riksdagen eftersom regeringen drar benen efter sig.

Det är en mycket ovanligt att riksdagen själv skriver lagstiftning och kör över regeringen. Men Liberalerna föreslår i dag att riksdagens civilutskott på egen hand ta fram ett lagförslag med innebörden att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige – även om äktenskapet har ingåtts utomlands.

– För varje vecka, varje månad så kommer det ju flickor i den här prekära situationen. De är barn, de är gifta med äldre män och svenska myndigheter och svenska staten låtsas som om det regnar och ser på, säger Jan Björklund till Sveriges Radio.

– Hittills har ju detta i stor utsträckning accepterats i Sverige. De här äktenskapen har räknats och de flyktingarna placeras tillsammans.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt att lagen ska ses över, men har ännu inte lagt fram några förslag trots att de länge har efterlysts.

Jan Björklund gör bedömningen att hela oppositionen är redo att köra över regeringen – och i riksdagen ta fram en skärpt lagstiftning mot barnäktenskap. I så fall skulle ny lag kunna träda ikraft vid årsskiftet.