SKARA. ”Vi vill inte att Sverigedemokraternas människosyn ska förknippas med Flämslätt.” Biskop Åke Bonnier vägrar hyra ut kursgård till Sverigedemokrater. Dessa kräver svar på varför i ett öppet brev. I en ansträngd argumentation ger biskopen sitt svar som handlar om assimilering, nation och hjälp i närområdet.

SD Skaraborg sökte lokal för sitt årsmöte på Flämslätts stiftsgård. De fick prisuppgift och besked att det datum de önskade hyra var ledigt. När de fortfarande inte efter två veckor fått uppgifterna bekräftade, kontaktade de kursgården och får veta att uthyrningen har stoppats av ansvarig chef i stiftet.

SD Skaras Heléne Granbom Angerheim, Per Lindström och Nina Drakfors kräver då svar på varför i ett öppet brev som publiceras i lokal media (länk).

”Vi tycker att den som är högst ansvarig i Skara stift bör svara på våra frågor och vi tycker att alla medlemmar i Svenska kyrkan bör få ta del av svaren, därför skriver vi ett öppet brev till biskop Åke Bonnier som vi delger alla media i Skaraborg. Vi vill att biskop Åke Bonnier redogör varför hans underställda nekar Sverigedemokraterna att hyra en samlingslokal på stiftets kursgård. Vi vill att biskop Åke Bonnier läser igenom vårt principprogram och redogör för vad han anser i SD:s program som inte överensstämmer med Svenska kyrkans värdegrund. Vi vill att biskop Åke Bonnier förklarar varför kristna Sverigedemokrater ska fortsätta att betala kyrkoavgift till en kyrka som inte respekterar demokratin”, skrev de bland annat.

”Framför åsikter om migrationsfrågor”

Tidningen gör också en egen intervju (länk) med stiftet och Jacqueline Björnram som säger att ”det här handlar om en konferens i ett parti som framför åsikter om migrationsfrågor och har en människosyn som Svenska kyrkan inte delar”.

– Vi vill inte att Sverigedemokraternas människosyn ska förknippas med Flämslätt.

Biskopens svar

Åke Bonnier själv svarar efter en tid också i ett öppet brev i tidningen (länk).

”Gällande beslutet att inte hyra ut till Sverigedemokraterna (SD) bedömer jag och de övriga i vår ledningsgrupp att SD är ett politiskt parti vars grundsyn i vissa principfrågor strider mot den hållning, inte minst gällande migration och definition av olika samhällsgrupper, som Svenska kyrkan står för.”

Som exempel nämner biskopen att kyrkan arbetar ideellt med att ”ge stöd till människor som kommit som flyktingar till vårt land. Många ideella lägger ner ett stort engagemang för dessa människor”.

Han har också läst policyprogrammet. ”…finns skrivningar om assimilering i stället för integration, det talas om nation som något skilt från dem som har medborgarskap i nationen och det betonas att eventuell hjälp till utsatta människor främst ska ske i deras hemländer.”

Biskopen fortsätter: ”Sammantaget med olika uttalanden talas det om en människosyn som vi som kyrka inte står bakom. Svenska kyrkans människosyn präglas av Jesu ord från Matteus evangelium: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Enskilda får komma in i lokalen

Biskopen argumenterar för att enskilda sverigedemokrater går bra, exempelvis finns SD representerade i kyrkans stiftsfullmäktige som brukar sammanträda på Flämslätt (därför är kyrkan inte odemokratisk). Det går tydligen också bra att besöka lokalen en och en, enligt biskopen: ”…alla enskilda personer, oavsett politisk tillhörighet, kyrkotillhörighet etc. är välkomna till vår underbara stiftsgård för att ta del av allt det vi har att erbjuda.”

”Vanliga flosklerna”

SD ville ha in ytterligare en replik på biskopens brev, men det godtog inte tidningen.

– Dåligt, säger Nina Drakfors som tycker att allmänheten bara fick läsa de vanliga flosklerna som SD inte fick bemöta.

Läs SDs svar här.

På stiftets facebooksida kunde man läsa flera kritiska kommentarer under fredagen, bland annat:

”Det är en skrämmande utveckling vi får bevittna i Sverige där till och med Guds hus stänger dörrarna för sina egna medlemmar. Snart flyttar väl muslimerna in och gör om våra kyrkor till moskéer och då får varken ”otrogna” och kvinnor komma in. Och SD ska portas för att de vill se ett fortsatt kristet samhälle där vi tar hand om om de svaga och värnar om vårt land. Det är en skam att kyrkan har börjat stänga sina dörrar för sin församling.”