Svensk biblioteksförening backar från sitt tidigare uppmärksammade beslut att bojkotta Bokmässan 2017. Anledningen är att tretton folkbibliotekschefer opponerat sig mot beslutet. ”Vi kommer att närvara på Bokmässan”, skriver föreningen i sin medlemstidning.

Förra årets bokmässa hade temat yttrandefrihet. När den kontroversiella tidningen Nya Tider fick plats på bokmässan började en intensiv debatt om var gränsen går för vilka åsikter som fick representeras i sammanhanget. Först valde Bokmässan att stoppa tidningens deltagande men gav sedan efter och lät de ha en monter.

Svensk biblioteksförening är en intresseorganisation som driver biblioteksfrågor och valde att bojkotta Bokmässan i år om tidningen skulle delta. Detta efter uppmaning av författaren Lisa Bjurwald.

Nya Tider drivs av Vávra Suk, tidigare chefredaktör för högerextrema nationaldemokraternas tidning Nationell Idag. Vissa hävdar att extrema åsikter inte har att göra på mässan medan andra understryker att alla ska få komma till tals oavsett hur obekväma deras åsikter kan uppfattas vara.

En av dem är SVT-profilen Janne Josefsson som deltog i debatten. Han försvarade Nya Tiders deltagande så länge de höll sig inom lagens ramar.

– Det finns säkert andra utställare som inte delar Bokmässans värdegrund. Om Bokmässan ska agera åsiktspolis så måste man porta många fler och då är man illa ute”, sa Janne Josefsson till SVT Nyheter Väst.

Tvär vändning
Efter ett öppet brev (länk) från tretton folkbibliotekschefer har föreningen nu valt att ändra sitt beslut. Cheferna uttryckte i brevet sin oro att en kortsiktig bojkott kan ”äventyra föreningens trovärdighet” och vill snarare välja att ”stödja en utveckling av bibliotekens viktiga arbete med att främja demokrati, tillgång till information och kunskap samt att verka för fri åsiktsbildning”.

Men föreningens styrelse framhåller samtidigt att de inte tycker att tidningen borde få delta på mässan.

– En enig styrelse har kommit fram till att det bästa för föreningen är att medverka med en monter 2017 och att vi där tydligt markerar vår hållning. Vi står för mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet och det ska vi manifestera på plats. För vi är också eniga om att det är fel av mässan att upplåta plats åt en tidskrift som Nya tider, säger föreningens ordförande Calle Nathanson till Biblioteksbladet.

Calle Nathanson tänker inte delta på årets bokmässa som äger rum i Göteborg mellan den 28 september och 1 oktober.

Läs mer: Ängsligheten som hotar yttrandefriheten – Hård kritik mot journalister: ”De fegade ur.” – Indoktrinering istället för kunskap