I massmedierna råder undergångsstämning efter att USA:s nye president tillträtt. Men amerikanerna är mer optimistiska än på mycket länge, visar traditionell opinionsmätning om stämningen i landet.

Under många år har institutet Rasmussen Report varje vecka mätt hur amerikanska folket uppfattar samhällsutvecklingen inför framtiden. Är USA på rätt väg eller går landet åt fel håll?

Inte någon vecka under de åtta år som Barack Obama var president svarade fler än 40 procent att USA var på rätt väg. Men senaste veckan svarade 47 procent ja på frågan om USA är på rätt väg (länk).

I diagramet här nedan syns veckomätningarna de senaste sju månaderna, sedan juli 2016 fram till senaste mätningen i slutet av januari 2017. I takt med att presidentskiftet kommit närmare har andelen som anser att USA är på rätt väg ökat markant.

Förhoppningarna på Donald Trump som president är med andra ord stora.

Rasmussen utförde i den senaste mätningen 22-26 januari 2017 genom telefonintervjuer av 3000 personer som avser att rösta.