Begreppet expert borde vara reserverat för dem som kan något specifikt, men i kampanjjournalistikens tidevarv ger redaktioner vem som helst den legitimiteten. När DN publicerar en ledare med rubriken ”Upp till kamp för experten” finns all anledning att kommentera.

Det är Amanda Sokolnicki som i ledare (länk) kritiserar – naturligtvis – Brexit och Trump för att inte lyssna på experter. ”Expertis och sakkunskap står inte högt i kurs just nu”, menar hon.

Min omedelbara fråga blir: vilka experter? Jag undrar om det var så klokt av henne att nämna Brexit och Europafrågan. Ett av de viktigaste beslut svenska folket fattat på årtionden var att säga nej till euron 2003. Inför den folkomröstningen sa alla ”experter” att det skulle bli kris och katastrof om folket sa nej. Ett årtionde senare har alla ”experter” tvingat konstatera att de hade fel, fullständigt och monumentalt fel.

Är man expert om verkligheten visar sig bli exakt motsatsen till det man förutspådde?

Amanda Sokolnicki vill visa experters betydelse genom att exemplifiera med piloten i passagerarplanet. Där kan inte vilken passagerarna som helst ta över från experten. Nej, men om euroexperterna varit piloter hade de idag alla förlorat licensen, varit avstängda och avskedade. För piloter finns nämligen tester som följer upp att de har grepp om de kunskaper en pilot behöver. Piloter är experter på riktigt. De får aldrig ha fel. Då dör folk.

De ”experter” som framträder i massmedierna har däremot inga sådana meriter. De är valda därför att de tycker ”rätt” i kampanjjournalistikens anda, inte därför att de bevisat sig kunna någonting. Henrik Arnstad har länge varit en flitig gäst hos de flesta stora medier och framträder där som en vederhäftig historiker, en ”expert” som kan Sverigedemokraterna. Statsminister Löfven låter hela regeringens politiska agerande i riksdagen bygga på Arnstad. Men han har inga akademiska meriter överhuvudtaget. Han är en gaphals som tycker illa om SD och det räcker för att medier och partier ska upphöja honom till expert.

På detta sätt har massmedierna förvrängt ordet expert och gjort det likvärdigt med begreppet ”nyttig idiot”.

Men. Självklart behöver vi lyssna på experter. Riktiga experter. De med dokumenterade meriter och erfarenheter som bevisar gott omdöme. Vi behöver i hela samhället åter lyfta fram meritokrati inom alla områden. Meritokrati betyder att man bevisar sin kompetens i utfört arbete, och dessa meriter ligger till grund för karriär och prestige. Inte slafsiga prognoser eller gissningar.

Med meritokrati skulle verkliga experter bli försiktiga med att gå journalisters ärenden, och därmed kunna bibehålla den respekt och anseende som experter bör tillmätas. En expert ska se till fakta, inte till vad som är mest politiskt gångbart just nu.

Sokolnicki har däremot rätt när hon kritiserar SVT för att inte ens nämna de forskares arbete som ligger till grund för TV-serien ”Kvinnorna på fröken Frimans tid”. Det är larvigt att journalisten Kattis Ahlström lyfts fram som expert på kvinnohistoria. Men så typiskt för medieorganisationer. Journalister älskar att intervjua varandra och framställa sig själva som allvetande, ja, experter.

Dagens Nyheter bär en stor skuld till att experten förlorat i anseende, därför att man utnyttjat det anseende riktiga experter har för att framföra kampanjjournalistiska tyckanden. Det borde DN, och alla andra medier, sluta med.