Nye amerikanske presidenten vände sig direkt till folket och kritiserade samtidigt de gamla etablissemangen. Han uppmanade till patriotisk sammanhållning oberoende av bakgrund för att göra landet stort igen.

Det blev ett kort men koncist och starkt installationstal av Donald J Trump. Han inledde med att hårt kritisera hur politiken hittills har missgynnat vanligt folk och att presidentbytet handlade om mer än byte av en politiker mot en annan.

Idag överför vi inte bara makten från en regering till en annan, eller från ett parti till ett annat – vi överför makt från Washington DC och ger den tillbaka till er, amerikanska folket. Alltför länge har en liten grupp i vår nations huvudstad skördat frukterna av makten medan folket har fått bära kostnaderna. Politiker i Washington har levt i överflöd, medan jobben försvann och fabrikerna stängde. Etablissemangen har skyddat sig själva, men inte medborgarna i vårt land. Deras segrar har inte varit era segrar. Deras framgångar har inte blivit era framgångar.

Därför avser Trump att återuppbygga amerikansk infrastruktur och uppmanade alla att köpa amerikanskt och anställa amerikaner. Det kan uppfattas som protektionism, men det ska snarare uppfattas som kritik mot den aningslösa och naiva frihandel som västvärlden ägnat sig åt. Rådande politik har låtit exempelvis Kina köpa högteknologiska företag i väst, medan västerländska intressen är förbjudna att köpa kinesiska företag. Frihandel och globalisering måste ske på jämlika villkor.

Men framför allt var talet en uppmaning till att samla det så splittrade amerikanska folket. Barack Obama skapade ökad polarisering och motsättningar i landet. Trump vill vända utvecklingen och gjorde det med starka ord.

Det är dags att minnas gamla visdomsord som våra soldater aldrig glömmer, att oavsett om vi är svarta, bruna eller vita blöder vi samma röda blod som patrioter. Vi alla uppskattar samma ärorika friheter, och vi saluterar alla samma amerikanska flagga.

Men istället för att ge den nye, demokratiskt valde presidenten en chans, har de som förlorade valet, vänsteraktivisterna, ägnat sig åt att vandalisera huvudstaden under parollen ”inte vår president”. Det är rent antidemokratiskt. Demokratins kärna är att maktskifte kan ske fredligt och att alla accepterar segraren, och inväntar nästa val för att försöka vinna makten genom folkets stöd. De som protesterar mot Donald Trump föraktar inte främst honom, de föraktar den demokratiska processen. Fler borde ta avstånd från dem, inte minst massmedierna. Att inte göra det är att stödja antidemokratiska, vänsterfascistiska krafter.

President Donald Trump avslutade talet med att anknyta till det som varit ett ledande tema under valkampanjen, att han inte tillhör den politikerklass som misslyckats med så mycket på senare årtionden. Han ska visa ett nytt ledarskap.

Vi accepterar inte längre politiker som bara talar men inte agerar (all talk and no action), som konstant klagar men aldrig gör något. Tiden för tomt snack är över. Nu har stunden för handling kommit.

Talet skapar stora förväntningar. Nu är det upp till bevis.