I Expressen skriver kolumnisten Lars Lindström att vi inte borde jaga terrorister så att det märks. Han jämför terrordåd med… trafikolyckor.

Ursäkter och bagatelliserande av terrorism har blivit vanliga, särskilt när det gäller islamistiska våldsdåd. Man är så förtvivlat angelägen om att vilja visa sin godhet genom att söka argument för att bortförklara och tolerera ondskan. I Expressen skriver Lindström:

Mer än hundra gånger så många dör av trafik än av terrorism inom EU, men ingen kommer på tanken att hata och förfölja alla bilförare för det.

När islamister överlagt och planerat dödar kvinnor, män och barn i deras vardag, reducerar Expressenkolumnisten det till något likställt med oavsiktliga, av ingen önskade olyckor i trafiken.

Att reducera medvetna handlingar till olyckor innebär att också reducera dessa extremister till djur som inte rår för sitt agerande och likt djur handlar utan moral.

När en bilolycka inträffar kan orsakerna vara många, men det sker inte med flit. Det är själva definitionen av olyckshändelse. Uppsåt saknas.

Att medvetet döda andra människor är något helt annat. Om de inte dödas av djur, för då är det också olyckshändelse eftersom djur inte har moral och medvetet tänkande utan handlar på instinkt.

Det tragiska i Lars Lindströms resonemang är att hans avsikt är att urskulda islam, ”fredens religion”, men innebörden blir att han tar av muslimerna deras människovärde. Han reducerar dem moraliskt och filosofiskt till hundar.

Samma resonemang avhandlades under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Då förklarade chefsåklagaren Robert Jackson motivet till åtalet om brott mot mänskligheten med att de illdåd som utförts, framför allt Förintelsen, inte kunde betraktas som tragiska händelser likt jordbävningar eller andra naturkatastrofer. Handlingarna utfördes av människor med moraliskt ansvar och för dessa ska de bära fullt ansvar.

Varje försök att relativisera terror är att avhumanisera gärningsmännen och befria dem från skuld. Det skulle vara en moralisk kapitulation att göra det. Därför borde det aldrig få ske.