Efter nyårsnattens uppmärksammade fyrverkerikaos kräver nu Sveriges Fyrverkeribranschförbund (SFB) ett förbud mot raketer. Efter ett tre timmar långt möte kom idag ett enigt beslut: förbjud raketer och öka restriktionerna kring försäljning och uppskjutning.

Efter en intensiv debatt om det fyrverkerikaos som utspelat sig på olika platser i Sverige har nu Sveriges Fyrverkeribranschförbund (SFB) beslutat att avveckla försäljningen av raketer till privatkonsumenter.

– I Norge förbjöd man raketer för allmänheten för några år sedan och det hade en mycket positiv utveckling när det gällde skador. Två tredjedelar av skadorna försvann, säger ordförande för SBF Erik Nilsson till Samtiden.

Nu hoppas SFB att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska stödja beslutet att påbörja avvecklingsprocessen och kravet om ett förbud. Annars riskerar det att bli ett slag i luften enligt Erik Nilsson.

Flera vittnen till fyrverkerikaoset på nyårsnatten har berättat att det varit såhär de senaste tio till tjugo åren.

Vad är det som gör att det händer något just nu?
– Två saker. Vi har haft en diskussion om raketernas varande eller icke varande. Då pratar vi om den legala användningen.

– Sen har vi den illegala delen. Då har vi sett att raketerna har används felaktigt. Väger man ihop det här så ser vi att vi skulle kunna gå in och göra en insats.

Är inte ett första steg att kräva att polisen beivrar detta?
– Vi vill ju inte att folk kommer till skada när man använder fyrverkerier. Då blev det här droppen när vi såg att det användes såhär.

– Vi har hört talas om det här med Malmö. Sedan om det är tio eller femton år man har hållit på kan alltid diskuteras. Situationen är inte helt ny men nu blev den tydlig.

Han menar också att det framförallt är ett samhällsproblem och en polisiär fråga och att de nu drar sitt strå till stacken.

Skadade i fyrverkerier

De flesta fyrverkeriolyckor kan härledas till raketer.

Idag har flera kommuner ordningsregler för vilka tider man får lov att använda fyrverkerier utan tillstånd. Men Erik Nilsson tror inte att det skulle hålla vid en rättslig prövning.

– Det har inte prövats rättsligt. Jag tror att skulle man få en rättsligt prövning av tidsbegränsningen är det tveksamt om det håller.

– Man får införa vissa avgränsningar står det i ordningslagen. Men går man till förarbeten till ordningslagen ser man att det inte är alls den typen av begränsningar man har tänkt sig.

Förlorar 30-40 miljoner
SFB räknar med att fyrverkeriföretagen kommer förlora kortsiktigt på förbudet men att försäljningen av ersättningsprodukter kommer väga upp förlusterna. Så har Norge hanterat situationen enligt Erik Nilsson och därför hoppas han att försäljningen av fyrverkeritårtor ska täcka upp för de ekonomiska förlusterna.

– Jag skulle säga att det här kan landa på 30-40 miljoner, säger han.

 

    Detta kräver SFB:

  • Förbjuda försäljning av raketer till allmänheten
  • Begränsa försäljningstiden till några dagar innan nyår
  • Tydlig tidsreglering i hela landet av tiden man får skjuta