På bara ett år har allmänhetens förtroende för polisen sjunkit från redan låga 56 procent 2016 till 31 procent 2017, enligt mätning från Aftonbladet/Inizio. Om människor inte litar på polisen ökar risken att man tar lagen i egna händer, säger kriminologi Jerzy Sarnecki.

När de svarande fått ange orsak till det minskade förtroendet har två orsaker nämnts mer än andra: polisens minskade brottsuppklarningsprocent och polisens osynlighet i stadsbilden.

Polisen har tappat betydligt mer än andra andra myndigheter, som Försvarsmakten och Säpo.
Siffrorna är lika tydliga i alla åldersgrupper och oavsett kön eller väljargrupp.

Andelen personer som känner litet förtroende för polisen har ökat med 25 procentenheter, från 21 procent 2016 till 44 procent nu.

Kriminologen Jerzy Sarnecki menar att utvecklingen delvis förorsakas av polisreformen som var dåligt förberedd, men han skuldbelägger också ”poliserna själva som ideligen gnäller”, vilket skapat en kritikstorm i medierna, säger han till Aftonbladet (länk).

Sarnecki nämner dock inte det faktum att det under förra året avslöjades att polisen medvetet mörkar information utifrån partipolitiska hänsyn. Oroligheter på festivaler och nyårsfirande där gäng av migranter antastade unga kvinnor tystades ner både i Tyskland och Sverige, de länder som tagit emot flest asylansökande. Om polisen döljer viss kriminalitet kan det undergräva allmänhetens tillit till vem det är polisen skyddar.