Regeringsalternativen har länge varit de borgerliga mot de rödgröna. Idag kan bli dagen då väljarna fick två nya huvudalternativ i regeringsfrågan: utopisterna mot realisterna.

I och med att Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra idag tydligt sagt sig vilja lägga fram en alliansbudget som man förväntar sig att Sverigedemokraterna stöder, är hennes mål att fälla regeringen Löfven och bilda en ny regering.

Allianspartierna är dock inte överens. Centerpartiet säger nej. Ändå gick Moderaterna ut med sin nya strategi på presskonferens idag. Denna ledarsida dödförklarade alliansen förra året (länk) och nu kommer det av allt att döma bekräftas. I Samtidens ledarartikel ”Alliansen är död” (2/12 2016) skrev jag:

Under lång tid har vänster-höger i ekonomiska frågor varit den avgörande vattendelaren i politiken. Min prognos är att vattendelaren inom en inte alltför avlägsen framtid istället kommer att gå mellan å ena sidan dem som vill ha lag och ordning där handlingar får konsekvenser och där jämlikhet kombineras med meritokrati, och å den andra sidan dem som håller på kulturvänsterns värdenihila radikalism där grupper ställs mot grupper och samhällsgemenskapen bryter samman i ständiga strider och konflikter.

En kortare benämning av denna nya vattendelare är realister mot utopister.

Då får svenska folket möjlighet att välja om man vill fortsätta den utopiska linjen, med fortsatt stor invandring och svaret på alla praktiska problem är ”det löser sig, var inte så pessimistisk”, eller en realistisk linje där man lägger om kursen och fokuserar på sammanhållning och trygghet för oss som bor i landet.

På kort sikt kanske Anna Kinberg Batra inte lyckas fälla Löfven. Om Centerpartiet lägger ner sina röster vinner oppositionens budget med 168 mandat mot regeringens 159 mandat. Men om Liberalerna också lägger ner sina röster vinner regeringens budgetförslag i riksdagen.

Däremot kan dagens utspel innebära alliansens slutliga död. Och samtidigt början på en omstrukturering av svenska politiska landskapet som innebär att väljarkåren direkt får fälla avgörandet i tidens viktigaste värderingsfrågor. Det skulle vara ett stort steg framåt för Sverige.