Regeringen hävdar att den akuta fasen efter migrationsvågen 2015 är över. Men kommunalpolitiker vittnar om hur efterverkningarna skapar svåra påfrestningar. Anvisningslagen som antogs i mars 2016, om att kommuner tvingas ta emot migranter, medför att kommuner måste bryta andra lagar.

Bostäder saknas i de allra flesta kommu­ner i Sverige. Med den nya, tvingande anvisnings­lagen kommer många kommuner att pressas till att på mycket kort tid ordna fram bostäder som inte finns. Resultatet blir att man bygger exempelvis modul­bostäder och göra om gympasalar till bostäder. Att på detta sätt köra över det kommunala själv­styret när det gäller deras rätt att själva planera den lokala bostadsförsörjningen, bryter mot grundlagen.

I Svenska Dagbladet (länk) protesterar Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, mot detta sätt att köra över kommunerna.

Inte nog med att staten tvingar kommuner att bygga i strid med lokala planer, många kommuner tvingas bryta mot andra lagar för att uppfylla anvisningslagen. Är det mot plan- och bygglagen och länsstyrelsens regler eller är det mot anvisnings­lagen? När staten stiftar lagar som inte går att uppfylla, eller alternativt krockar mot annan lagstiftning riskerar det att utlösa en djupare konstitutionell kris där följderna är svåra att förutse, menar Leif Gripenstam.

Tidigare har det påpekats att migranter går före svenska ungdomar när det gäller att erhålla bostäder. Nu framkommer att migrationspolitiken gör kommuner till lagbrytare.