UPPSALA. “De tycker inte att de gör något fel.” Det konstaterar Uppsala Nya Tidnings (UNT) krönikör Karin Andersson dagen efter den livefilmade gruppvåldtäkten i Uppsala blev känd över hela världen.  ”Vi har misslyckats med att få våra unga att förstå vad man får göra med andra och inte,” skriver hon upprörd. Men hon nämner inte att det är män med utomeuropeisk bakgrund.

Den hänsynslösa gruppvåldtäkten som livesändes i timmar av skrattande förövare med vapen och som avbröts av att en polis kom, har redan setts av många på nätet. Händelsens tyngd visas genom uppmärksamheten från media över hela världen. Ett övergrepp som alltså spreds i realtid på facebook, en allvarlig kränkning utöver själva övergreppet för brottsoffret, en svensk kvinna. En annan kvinna uppger till Expressen att hon kände igen den misstänkte förövaren från livesändningen eftersom hon också våldtagits honom, men att anmälan lades ner.

Enligt flera uppgifter har de misstänkta förövarna bakgrund i Armenien och Afghanistan, möjligen har även Armeniern afgansk eller annan bakgrund. Det syns tydligt på det filmade materialet att männen har vad som ser ut att vara mellanösternutseende. Men återigen ska alltså svenska unga män misstänkliggöras för att plötligt ha börjat med ett alarmerande beteende och i stor omfattning genomföra råa våldtäkter i grupp.

Gruppvåldtäkten i Visby

Händelsen väcker ett eko av alla grova våldtäkter och gruppvåldtäkter som rapporterats de senaste åren. Senast gruppvåldtäkten i Visby på en rullstolsburen kvinna, där de misstänkta förövarna också var av utomvästlig bakgrund. Förundersökningen är nedlagd och förövarna fria.

Nyligen exploderande debatten om hur Brottsförebyggande rådet (Brå) och regeringen vägrar undersöka sambandet mellan etnisk bakgrund och grov brottslighet. Det räcker med siffror från 2005 som bygger på ännu äldre data, enligt professor i kriminologi Jerzy Sarnecki som trädde in då ansvarig minister Morgan Johansson (S) inte ville medverka i SVT i debatten mot Mattias Karlsson (SD). Även politiker i regeringen och moderaterna uppger att det inte behövs mer kunskap om detta. Det är bara Sverigedemokraterna som kräver att Brå presenterar nya fakta.

Överrepresentation

Efter 2005 har hela Sveriges demografi förändrats och den överrepresentation i grova sexbrott som redan visas i den gamla undersökningen borde vara långt större nu, då Sverige har tagit emot hundratusentals män från just de länder där förövarna var överrepresenterade. Länder med en kultur där övergrepp på kvinnor inte är något fel. Kulturer där det är vanligt att i grupp ofreda och våldföra sig på kvinnor som inte vaktas tillräckligt noga av andra män. Kulturer där våldtäkter av pojkar inte är undantag utan ett enormt samhällsproblem (Taharrush, Bacha Bazi). Brå´s rapport (sid 107) från 1996 klargör att män från Nordafrika är 23 gånger mer våldtäktsbenägna än svenska män och män från Irak är överrepresenterade med 20 gånger i förhållande till svenska män. Män från Syrien är 9,5 gånger mer våldtäktsbenägna än svenska män.

Otrygghet för kvinnor

I Sverige har kvinnors frihet aldrig varit så kringskuren i modern tid, tryggheten aldrig så hotad och livet så begränsat i det offentliga rummet. BRÅs nya nationella trygghetsundersökning (NTU) visade på kraftigt stigande otrygghet när det gäller speciellt misshandel och överfall. 31 procent av kvinnorna upplever hög otrygghet och 12 procent avstår därför från att gå ut på kvällstid. Brå rapporterade 480 000 sexbrott mot kvinnor i Sverige 2016, vilket är den högsta siffran någonsin.

Men i mainstreammedia fortsätter man att låtsas. Karin Andersson på UNT: ”Det här är det tydligaste exemplet på normalisering av sexuella övergrepp som jag har sett på mycket, mycket länge. /…/Vi har misslyckats med att få våra unga att förstå vad man får göra med andra och inte. Vi har misslyckats med förklara vad en våldtäkt är, med att nå ut med varför samtycke behövs och vad som händer när det saknas.”