MALMÖ. Det senaste året mördades tolv personer i Malmö. Hittills i år har två personer, varav ett barn, fått sätta livet till. Många Malmöbor upplever otrygghet och rädsla. Vi har intervjuat de två största partierna i Malmöoppositionen om den allvarliga situationen.

Under 2016 inträffade 149 skottlossningar och 12 mord. Våldet har fått stor uppmärksamhet och krav har hörts om skärpt vapenlagstiftning, ökade polisresurser och ökade befogenheter för polisen. Våldet har gått från att vara en lokal angelägenhet till att pratas om i hela landet och Malmö tas ofta upp som ett varnande exempel i den politiska debatten.

Vi har intervjuat Moderaterna och Sverigedemokraterna som är de två största oppositionspartierna i Malmö. Socialdemokraterna är största parti men har inte svarat på våra frågor (se fotnot längst ner).

Utanförskap och misslyckad integration
Arbetslöshet, utanförskap och en klen politik återkommer när vi frågar vad som är grunden till dagens situation.

– Våldet har blivit grövre. För 40 år sedan slogs man, nu används skjutvapen. Socialdemokraterna har skapat ett utanförskap, arbetslöshet och segregation där hela områden saknar andra förebilder än kriminella. Unga är fullfjädrade tunga kriminella innan de får ett kännbart straff och då är det redan för sent, säger John Roslund (M), ledamot i Trygghets- och säkerhetsberedningen och ersättare i kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna ser samma problem men pekar även på migrationen.

– Själva grunden till våldet är övriga partiers misslyckade politik inom migration, integration och kriminalpolitiken. En kravlös och kraftlös politik har skapat ett stort utanförskap, höga kostnader för socialbidrag, hemlöshet, arbetslöshet och laglöshet i Malmö, säger Magnus Olsson (SD), ledamot i Trygghets- och säkerhetsberedningen och kommunstyrelsen.

Gränskontroller mot illegala vapen 
Illegala vapen smugglas ofta via Öresundsbron. Där sker idag sällan kontroller av människor och fordon. Gränskontrollerna gäller endast människor och är polisens uppgift. Smuggling av t.ex vapen är en fråga för Tullverket.

– Det behövs både permanenta, bättre organiserade och genomtänkta kontroller vid gränserna. Mer resurser och insatser behövs till kontroller gällande vapen, droger, kriminalitet och invandring. Vi behöver både fler Poliser och Tullare, säger Magnus Olsson.

John Roslund påpekar att det måste vara en tydlig signal från samhället att vapen inte tolereras. Samtidigt vill han ha öppna gränser i Sverige och istället skärpa EU:s gränser.

– Europasamarbetet bygger på öppna gränser där de yttre gränserna är dem som bör vara mycket hårdare. Lösningen är istället hårdare straff för vapeninnehav även för minderåriga, säger han.

Inga snabba lösningar
Beskedet till oroliga medborgare är samstämmigt: det finns inga snabba lösningar. Moderaterna påpekar individens ansvar.

– Vet exempelvis föräldrarna var deras barn är och vad de gör om nätterna? Är man medveten om att man gynnar den organiserade brottsligheten när man tvättar sin bil för en hundring, klipper sig för 50 kr eller handlar smuggelöl? Kommunen måste tillsammans med andra myndigheter hjälpa polisen i jakten mot brottslighet. Sen är sysselsättning avgörande. Arbetar man åtta timmar om dagen orkar man inte vara kriminell, säger John Roslund.

Sverigedemokraterna betonar att det behövs stora förändringar för att komma tillrätta med det grova våldet.

– SD kräver att ansvariga politiker, tjänsteman och myndigheter slutar med sitt duttande och istället genomför de kraftfulla förändringar som behövs inom Polisen, rättsväsendet och övriga berörda myndigheter. SD har både i riksdagen och lokalt i Malmö presenterat ett antal kraftfulla åtgärder, säger Magnus Olsson.

Fotnot: Andreas Schönström (S) har fått samma frågor som Moderaterna och Sverigedemokraterna men uppger till Samtiden att han inte har haft tid att svara.