Bättre kontakter med Ryssland är ett säkerhetspolitiskt mål. Statsministern efterlyste ett samarbete som kan präglas av respekt och tillit, när han talade vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen igår.

Under senare tid har spänningarna mellan väst och Ryssland trappats upp. Inte minst i USA har anklagelser om ryska försök till inblandning i demokratiska processen genom bland annat hackerattacker varit omdiskuterade. Underrättelsetjänsterna kunde i förra veckan dokumentera bevis för rysk inblandning i sådana hackerattacker skett även om de inte påverkat valutgången.

I detta klimat är det en nyhet att den svenske statsministern i sitt tal på en försvarskonferens understryker behovet av samarbete med Ryssland till ömsesidig nytta. Stefan Löfven sa:

– Vår främsta prioritering är säkerheten i vårt närområde. Vi vill se ett Östersjöområde som präglas av respekt, tillit, avspänning och för det kommer vi att använda alla de diplomatiska grenar vi har tillgång till.

– Men Sverige behöver också en bredare ansats i sökandet efter nödvändiga kontakter med Ryssland. Utan att ge avkall på vår kritiska hållning kring viktiga frågor strävar vi efter avspänning också i förhållande till denna granne i öst. Vi vill ha konstruktiva kontakter och de ska präglas av fasthet, tydlighet och uthållighet. Samarbete måste kunna genomföras när de är till ömsesidig nytta. Vi vill uppmuntra till mer kontakter mellan det svenska och ryska folket. Vi ska göra det som står i vår makt att öka stabiliteten i vårt närområde.

Tonläget hos statsministern är ett annat än den som framkommit i offentlig debatt i Sverige senaste åren.

Det är av substantiell betydelse eftersom det är statsministern som framför ett budskap till främmande makt. I den meningen är det inte bara ett tal utan en aktiv säkerhetspolitisk handling av regeringen. Vilken effekt budskapet får kommer att framgå i framtida diplomatiska och andra kontakter mellan länderna.