Skälet till att kinesiske presidenten Xi Jinping plötsligt närvarade vid World Economic Forum kan vara ett utslag av panik. Kinas sårbara ekonomi skulle skadas av minskad handel med väst.

Xi Jinping besöker Davos med en delegation på mer än 80 kinesiska företagsledare. Budskapet i hans tal var att Kina tror på globalisering, även om man i andra delar av världen börjat tvivla på den. Han beskrev Kinas marknad som öppen för globala företag. ”Kina kommer att hålla sin dörr vidöppen, och inte stänga den”, sa han.

Det står i direkt konflikt med vad utländska företag upplever, skriver Fortune (länk). Förra året konstaterade Amerikanska handelskammaren i Kina att mer än tre fjärdedelar av deras medlemmar upplevde att utländska företag var mindre välkomna än förr. Detta eftersom man infört nya, orättvisa regleringar och otydliga lagar som utslag av kinesisk protektionism.

Vi har i Samtiden tidigare rapporterat att utländska medborgare inte får äga kinesiska företag, samtidigt som Kina med statsmedel köper upp många högteknologiska företag i Tyskland och övriga västvärlden (länk).

Kinas tillväxt ligger på en hög nivå på grund av ett snabbt växande statsbudgetunderskott. Stimulanserna är nu större än under finanskrisen 2008-09. Osäkerheten om framtiden för kinesisk ekonomi har orsakat en kapitalflykt vilket skadat valutan yuan och minskat valutareserven.

Samma dag som Kinas president talar om öppna dörrar rapporterar Financial Times (länk) att Kinas högsta domstol uttalat sig mot juridiska reformer som skulle göra domstolarna självständiga och oberoende av kommunistpartiet. Högsta domstolens president Zhou Qiang avvisar i helgen tanken på ett oberoende domstolsväsende och kallade den ”falska västerländska ideal”.

Kina tillhör dem som gynnats mest av globaliseringen, skriver Times of India (länk). Men Kina visar inget global ledarskap när det kommer till internationell lag på haven, UNCLOS, då man vill lägga beslag på Sydkinesiska sjön.

Men bland deltagarna i Davos, som symboliserar den kosmopolitiska klassen, var budskapet från Xi Jinping välkommet. Sveriges förre stats- och utrikesminister Carl Bildt twittrade, ”Det finns ett vakuum när det kommer till globalt ekonomiskt ledarskap och Xi Jinping försöker helt klart fylla det. Med viss framgång.”

Snart kanske kosmopoliterna föredrar kommunism framför demokrati där befolkningarna har ett besvärande inflytande på politiken.