På tisdag öppnar det årliga exklusiva mötet för världens kosmopoliter i schweiziska alperna med ett tal av Kinas president Xi Jinping, som för första gången besöker Davos. Kina vill flytta fram sina positioner på den globala scenen.

Enligt kinesiska källor kommer Xi Jinping att förespråka ”inkluderande globalisering”. Kinas president hoppas på ”en mänsklig gemenskap med delat öde”, som informationschefen Jiang Jianguo uttryckt det. Enligt statskontrollerade tidningen Folkets Dagblad kommer presidenten ”att visa en trygg, öppen, ansvarsfull och positiv kinesisk röst till världen”.

Magasinet Forbes (länk) kommenterar detta med att ”Xi må vara trygg, ansvarsfull och positiv, men öppen är han helt klart inte. Han har stängt Kinas ekonomi med utökade statliga subventioner, onödigt restriktiva nationella säkerhetslagar som allvarligt diskriminerar multinationella bolag. Under hans styre har präglats av ökad favorisering av statliga bolag.”

Från hösten 2015 ströp han reglerna för utförande av valuta från Kina. Dessa regler har tillämpats rigoröst mot utländska företag. Exempelvis kan inte dessa bolag längre med en förenklad procedur transferera mer än fem miljoner dollar, en sänkning från 50 miljoner dollar.

Det finns en oro i utländska företag att Peking ytterligare kommer att begränsa möjligheterna att flytta valuta och det minskar inte bara inflödet av likvida medel utan avskräcker också från utländska investeringar.

Davos besöks av omkring tre tusen politiker, företagsledare, akademiker, byråkrater och kändisar som tillhör samhällets absoluta topp. De är företrädesvis rika, rotlösa kosmopoliter som förespråkar globalisering. Därför finns en betydande oro över var västvärlden är på väg, efter Brexit, Trumps seger och förestående parlamentsval i Europa 2017.

Frågan är hur framgångsrik kineserna blir förankra sitt budskap hos kosmopoliterna. Enligt landets officiella nyhetsbyrå Xinhua News (länk) kan Davos bli ”starten för Kinas nya roll som ledande förespråkare av globalisering och en snabb återhämtning i världsekonomin”, medan de menar att västvärlden ägnar sig åt ”isolationistiskt egenintresse”.

Det Londonbaserade analysföretaget IHS Markit och dess chefsekonom Nariman Behravesh betonar att Kina ännu inte är i en position att ersätta USA som den dominerande globala ekonomin, men säger till AFP, ”I Davos kommer Xi troligtvis att artikulera Kinas vision för framtida världsekonomi och politiska ordning.”

Från USA kommer (inom några dagar föredettingarna) vicepresident Joe Biden och utrikesminister John Kerry att delta. Den nya administrationen prioriterar ner Davos och skickar den fprofilerade finansmannen och författaren Anthony Scaramucci som ingår in Trumps förberedelseteam.