Kan USA:s nye presidenten verkställa det tidigare presidenter lovat men inte uppnått: att utplåna islamisk terrorism? Vi kan notera en helt annan retorik än den företrädaren använde. Det kan vara början på ett sundare och ärligare klimat i diskussionen om islam och terrorism.

I sitt installationstal den 20 januari lovade Donald J. Trump att utplåna islamisk terrorism. Han sade så här:

”We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth!”

En lovvärd ambition, som dock kommer att blir svår att fullfölja under en mandatperiod. Det krävs betydligt mer än fyra år för att utplåna en ideologi som har så djupa rötter i islam och så pass stor global spridning. Trump behöver åtta år, och inte heller det är tillräckligt.

Det gick inte så bra för föregångaren. I sitt installationstal 2009 betonade även Obama hur viktig kampen mot terrorismen var, fast han använde inte ordet ”islamisk terrorism”. I stället talade han om att nationen befann sig i krig mot ”a far-reaching network of violence and hatred”.

Obama betonade att utmaningen var verklig och svår. Det skulle ta tid att ta sig an den, men det skulle ske och terrorismen övervinnas. Så blev det alltså inte. Ett framsteg skedde dock under Obamas presidentskap: man hittade och dödade jihadledaren Usama bin Ladin den 1 maj 2011. Men hur mycket av detta som var Obamas förtjänst är svårt att säga.

Obamas politik gentemot Syrien var en katastrof. Han verkade prioritera att störta den syriska regimen, utan att egentligen veta vilka som skulle ta över, framför att stävja jihadismen. Den syriska regimen är inte snäll. Men det finns många osnälla regimer i världen, ska USA störta dem alla?

Till skillnad från den syriska regimen är jihadismen en global rörelse. När jihadisterna skjuter fram sina positioner någonstans i världen påverkar det även oss i väst. På grund av invandringen från islamiska länder till Sverige finns det nu en stor muslimsk befolkning här, och en del av dem är sympatiskt inställda till jihadism. Omkring 300 svenska muslimer har rest till Mellanöstern för att ansluta sig till jihadistiska terrorgrupper i Syrien och Irak.

Trump kommer inte att kunna utplåna islamisk terrorism, men det är möjligt att han gör ett bättre jobb än Obama. En sak som han gör bättre är att han vågar kalla fienden vid deras rätta namn. Islamisk terrorism är islamisk terrorism. Al-Qaida och Islamiska Staten (IS) är inte några judiska, kristna eller buddhistiska terrorgrupper, de är islamiska.

Och dessa terrorgrupper är inte bara islamiska för att de består av muslimer. De är också tydligt religiösa organisationer med religiösa program som bygger på Koranen och profeten Muhammeds liv och lära. Koranen är den bok som de citerar allra mest.

Betyder det att alla muslimer är terrorister? Absolut inte. Men det betyder att islamisk terrorism hämtar sin inspiration ur islamiska texter. Att fredliga och måttfulla muslimer erkänner det är ett viktigt steg på vägen att bygga upp en seriös och trovärdig muslimsk kritik av jihadismen.

Varför undvek Obama att kalla islamisk terrorism vid dess rätta namn? Förmodligen för att han trodde att muslimer skulle bli kränkta.

Han gjorde också kategoriska påståenden om islam som en fredlig religion utan att stödja sig på några bevis. Koranen, islams bok, är inte fredlig. Och Muhammed, islams grundare, var inte fredlig. För att inte riskera att fara med osanning, och samtidigt uttrycka sin välvilja och undvika att kränka muslimer, så kunde han ha sagt att det finns många fredliga muslimer och att han hoppades att islam skulle bli en fredlig religion. Det finns sätt att vara artig utan att tumma på sanningen.

På så sätt svek Obama de muslimer som såg problemen i sin religion. De blev inte hörda. Det finns ju muslimska tänkare, fast de än så länge är få, som förstår och öppet erkänner att det Al-Qaida och IS gör inte är främmande för islamiska texter och islamisk teologi snarare tvärtom. Det är dessa tänkare man ska stödja om man vill ha en positiv utveckling i islamvärlden.

När man talar om islamisk terrorism för vad den är bidrar man till ett sundare och ärligare klimat där frågan om islam och terrorism diskuteras. Det är ur sådana kritiska diskussioner som förändring kan komma till i muslimers syn på Koranen och Muhammed. Fredliga och reformsinnade muslimer i väst har en stor fördel: de kan faktiskt prata om problemen.

Muslimer i islamvärlden har inte lika stor frihet. I flera stater finns det islamiska inskränkningar i yttrandefriheten. Och mer än så, det finns grupper som kan ta lagen i egna händer för att tysta ”hädare” om staten inte gör det.

Det vore fel att kasta bort denna fördel, i stället ska den användas. Ett genombrott i diskussionen om islam i väst kan få ringar på vattnet och även stärka fredliga och reformsinnade muslimer i islamvärlden. Som president Trump också sade i sitt installationstal skulle USA vara ett lysande exempel för andra att se upp till och följa. Därför tror jag att Trump, även om han inte kommer att lyckas utplåna islamisk terrorism, på grund av sin ärlighet i frågan ändå har chansen att åstadkomma mer än Obama.