MALMÖ. Illegala vapen är ett stort problem för polisen i hela landet och Malmö har hamnat i fokus efter den senaste tidens skjutningar och mord. Dagligen tas vapen i beslag. Enligt pressinformatör Lars Förstell har Malmö en storstadsproblematik men saknar resurserna att hantera den.

Våldsspiralen fortsätter i Malmö och debatteras flitigt av politiker i hela landet. Medborgare demonstrerar mot våldet och politiker kommer med krav på förändring.

Vapen via Öresundsbron
Många av de vapen som används vid grova brott anländer till Sverige via Malmö. Vapensmuggling sker både via näthandel och fysiskt via exempelvis Öresundsbron.

Lars Förstell är polisinformatör i Malmö och framhåller stadens geografiska läge.

– Malmö är i ett geografiskt utsatt läge med närheten till kontinenten, en fast förbindelse till kontinenten via Köpenhamn som gör att införseln av illegala vapen kan underlätta något för de som vill ägna sig åt sådant.

– Vi har fri rörlighet inom Europa som naturligtvis också påverkar dessa möjligheterna.

Polisen har del i att stävja problematiken med illegala vapen. Men han menar också att kontroller vid inresa är en fråga för Tullverket.

För lite personal
Polisresurser i form av personal är ett högst aktuellt ämne. I Malmö kämpar befintlig personal med att förebygga, utreda och ingripa mot allt fler brott.

– När det gäller resurser så har vi behov av ytterligare personal och det är diskussioner som pågår för att vi ska kunna hantera den problematiken som finns här i Malmö, säger han.

Mordutredningarna ligger på hög det grova våldet kräver mycket av poliserna ute i fält.

Hur mår poliserna?
– Det är hög arbetsbelastning på vår personal hela tiden, så är det i storstadsmiljö. Vi har huvudstadens problematik utan att ha huvudstadens resurser, säger han.

– En huvudstad i en nation har ofta ett antal specialistfunktioner som finns för att man har ambassader och stora nationella och internationella möten. Det gör att man får en basresurs som ser annorlunda ut än i det som inte är huvudstad.