De personer som dömts för grova brott och dömts till utvisning från Sverige släpps oftast på fri fot i landet efter avtjänat fängelsestraff, enligt SVT:s Uppdrag granskning.

En utvisningsdom leder sällan till att man måste lämna Sverige. 75 procent av de som enligt domstol ska utvisas lever på fri fot efter att de har avtjänat sitt straff. Det rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Anledningen till att de blir kvar kan vara att det pågår en väpnad konflikt i hemlandet men också att landet vägrar att ta emot en medborgare som begått ett allvarligt brott. I de lägena kan svensk polis inte hålla den utvisningsdömde utan måste släppa personen fri.

En del av dem som släpps fria i väntan på utvisning hålls under uppsikt, vilket innebär att att de måste anmäla sig till polisen med jämna mellanrum, men många hör inte av sig och polisen vet inte vad de gör.

Polisen uppger att de letar efter de försvunna personerna på samma sätt som de letar efter andra efterlysta personer, det vill säga att de följer upp tips de får om var personen befinner sig. Men att strunta i att infinna sig hos polisen enligt sitt uppsiktsbeslut är i sig inte straffbart.

I TV-programmet frågas om det är någon mening att domstolar dömer till utvisning.

Se mer: SVT i Dömda till utvisning släpps fria i Sverige.