Brittiske premiärministern Theresa May möter idag USA:s nye president Donald Trump. Båda världsledarna vill se en ny regim på frihandelsområdet. Och från Australien kommer förslag på riktig frihandel mellan jämbördiga parter.

USA är Storbritanniens största handelspartner. Det har betydelse när Storbritannien nu efter Brexit kommer att lämna EU. Också USA lägger om sin syn på frihandel. Hittills har den mest gynnat diktaturer, på bekostnad av västvärlden.

Theresa May hoppas med Donald Trump uppnå en avsiktsförklaring om ett nytt handelsavtal för att främja handel och kapitalflöden mellan länderna.

Det visar att de som tolkat Brexit som utslag av protektionism har gruvligt fel. I vår tid kan inget utvecklat land avskärma sig från övriga världen. Det handlar istället om nya strategier och villkor för handel, eftersom de hittillsvarande varit ogynnsamma för befolkningarna i västvärlden.

En sådan strategi framförs från Australien och bland annat förre premiärministern Tony Abbott. Man vill uppnå ”absolut frihandel” mellan Australien och Storbritannien. Abbott skriver att Storbritanniens beslut att lämna EU inte var en röst mot frihandel, “eftersom EU har agerat som ett protektionistiskt block mot handel med dem utanför”. En radikalt ny frihandelspolitik föreslås.

Abbott uppmanar Storbritannien och Australien att eftersträva ett “one-page-free-trade-agreement” när Storbritannien inte längre hålls tillbaka av det “bakåtsträvande och byråkratiska Bryssel”.

Ett handelsavtal på en enda sida, istället för de tegelstenar med detaljregler som numera brukar ta form, betyder frihandel utan undantag. Varuhandel helt utan tullar och kvoter. Abbott påpekar att två länder knappast kan bli mer likasinnade när det kommer till språk, värderingar och historia.

Abbott vill utvidga detta nya frihandelsområde till att omfatta brittiska samväldets länder som Kanada och Nya Zeeland och sedan andra som respekterar västvärldens fria ekonomier.

Här har vi ett intressant alternativ till EU, till byråkratiska frihandelsavtal och frihandel med diktaturer som köper upp högteknologiska västerländska företag men förbjuder väst från att köpa företag på deras hemmaplan.

Likhet i värderingar är en viktig aspekt på för att frihandel ska fungera rättvist mellan nationer. Den fria världen kan avbyråkratisera handeln och skapa tullfrihet, men med länder som inte respekterar västerlandets värderingar krävs en helt annat och tuffare hållning. Väst kan inte i naivitet bjuda ut sin näringslivsverksamhet för övertag av diktaturer. I förlängningen innebär det säkerhetspolitiskt underläge och extrem sårbarhet.

Världen behöver handel, men den måste utformas med hänsyn till de farligt skiftande samhällssystem som råder i olika delar av världen. Handel ska inte vara ett verktyg att påverka politik och maktbalanser inom och mellan länder. Mötet mellan May och Trump kan bli starten för en ny och mer verklighetsnära syn på handel och dess villkor.

*

Se mer: DN i Mays möte med Trump sätter press på EU, Erixon i Australien: Brexit kan ge riktig frihandel.