Var tredje kvinna känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde och undviker att gå ut. Andelen som är oroliga för att bli överfallna och misshandlade har på ett år ökat med en tredjedel, från 11 till 15 procent.

Det visar Nationella trygghetsundersökningen, NTU 2016, som Brottsförebyggande rådet presenterar idag (länk).

– Otrygghet och oro för brott har ökat påtagligt jämfört med förra året, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från den relativt stabila trend vi sett sedan 2009, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå.

Det finns stora skillnader i otrygghet mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen. Även när det gäller oro att utsättas för överfall eller misshandel är det stora skillnader mellan män och kvinnor (22 procent bland kvinnorna jämfört med 8 procent bland männen är oroliga).

– Andelen som oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat både bland män och bland kvinnor men framförallt kan vi notera att skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå.

Otryggheten medför olika strategier. Ungefär var tredje person (34 %) uppger att de någon gång under året valt en annan väg eller annat färdsätt till följd av oro för brott, medan drygt en av tio (12 %) avstått från en aktivitet till följd av denna oro.

Denna otrygghet beskär medborgarnas frihet på ett högst påtagligt sätt. Drygt två av tio (23 %) anser att deras livskvalitet påverkas till följd av otrygghet, vilket är 10 procentenheter högre jämfört med förra årets undersökning

70 procents ökning av sexualbrott på ett år
År 2015 var andelen personer som uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott 1,7 procent. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta, därefter har det skett en kraftig ökning ökning.

25 procents ökning av antalet hot på ett år
Andelen som blev utsatta för hot 2015 uppgick till 5,0 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 4,1 procent blev det. Andelen som utsattes för hot låg på en relativt stabil nivå mellan 2005 och 2014. Om den kraftiga ökningen under 2015 är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse får kommande års mätningar visa, skriver Brå.

25 procents ökning av bostadsinbrott på ett år
År 2015 utsattes 1,0 procent av hushållen för bostadsinbrott. Det kan jämföras med att 0,8 procent av hushållen utsattes 2014.

17 procents ökning av trakasserier på ett år
Andelen personer som utsattes för trakasserier uppgick år 2015 till 4,7 procent. Det är en ökning jämfört med 2014, då 4,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Mellan 2005 och 2010 minskade andelen utsatta successivt från 5,2 till 3,5 procent. Därefter har utvecklingen vänt mot en ökning som accelererat senaste året.

40 procents ökning av bedrägerier på tio år
Andelen personer som blivit utsatta för bedrägeri har ökat successivt från 2,5 procent 2006 till 3,5 procent 2015.