SKÅNE. Sjuka barn kan inte längre förvänta sig att få vård i Sverige. Barnintensiven i Skåne har så stor brist på undersköterskor att barnen skickas utomlands för att få vård. – Diskussionen har varit uppe tidigare och det är en nationell angelägenhet, så att det är klart att Lund kommer att bidra med sitt strå till stacken för att barnen ska kunna vårdas inom landets gränser, säger Regionchefsläkare Mats Molt till Expressen.

Det råder vårdkris i Skåne. Inom vården saknas bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Region Skåne anger att det sker en ”utlokalisering av patienter till avdelningar som inte har rätt kompetens”. Förutom denna förflyttning av patienter inom olika avdelningar skickas nu patienter utomlands eftersom vården i Sverige inte räcker till.

Massiva protester mot dåliga arbetsvillkor och fler barn som behöver intensivvård, bidrar till krisen. Drygt 33 procent av landets barnintensivavdelningar är stängda.

Barn som inte får plats på ett svenskt sjukhus kan därför skickas till ett nordiskt grannland för att få vård. Det kan till exempel gälla Danmark. Mats Runsten som är avdelningsordförande i Vårdförbundet i Skåne, uttrycker en oro över den uppkomna situationen.

– Man kan inte skicka barn från ett sjukhus till det andra, för där ser det ungefär likadant ut, där är också en brist på platser. Alternativet blir att transportera till Danmark eller något närliggande landsting, säger han till Expressen.

Vårdkrisen i Skåne sprider sig till fler län och inom fler områden. Där är förlossningsvården speciellt utsatt. Flera kvinnor väljer att föda sina barn i andra delar av landet eftersom vårdplatser saknas i Skåne. Räkningen skickas sedan till det län där patienten är hemmahörande.

Det vittnas om liknande kriser runt om i Skåne där omvårdnads- och sjukvårdspersonal får jobba under stressade och slitsamma arbetsförhållanden.

 

Läs även: Kortare vårdköer i Danmark än i Sverige – 70 000 akutvårdsplatser försvinner på nytt sjukhus – Läkarföreningen: ”Fruktansvärt”