Experter har oroat sig över att isen vid Sydpolen skulle ha minskat sedan 1950-talet pga av klimatförändringar. Men ny forskning visar att förhållandena nu är närmast identiska med när upptäcktsresanden utforskade området för över etthundra år sedan.

Antarktis havsis har knappt förändrats sedan de undersöktes i början av 1900-talet. Forskare har analyserat loggböcker från flera polarexpeditioner och kan konstatera att förhållandena är närmast identiska som när fartyg besökte kontinenten, rapporterar Daily Telegraphs vetenskapsredaktör Sarah Knapton i Scott and Shackleton logbooks prove Antarctic sea ice is not shrinking 100 years after expeditions.

Man har också funnit förklaringar till varför ismassorna vid Sydpolen börjat växa på senare år, en trend som fått klimatforskarna att klia sig i håret, skriver tidningen.

– De första expeditionerna är historiska och ihågkomna för deras heroiska misslyckanden, men den data de samlade in och deras efterföljare kan i grunden ändra hur vi ser på flod och ebb i Sydpolens havsis, säger Dr Jonathan Day, som leder studierna som publicerats i vetenskapstidskriften The Cryosphere.

– Vi vet att havsisen vid Antarktis har ökat något under de senaste 30 åren, då satellitobservationer blev tillgängliga. Forskare har försökt förstå vad denna trend beror på med tanke på den globala uppvärmningen.

– Om isnivåerna var lika låga för ett århundrade sedan så som de nya studierna antyder, då kan en liknande ökning av havsisen ha skett mellan då och mitten av 1900-talet, då tidigare studier talade om att isnivåerna var mycket större.

Den nya studien baseras på isobservationer som dokumenterades i loggböcker från 11 expeditioner mellan 1897 och 1917.