I SCB:s stora partisympatiundersökning framgår att Sverigedemokraterna ökat mest sedan riksdagsvalet 2014, med 4,6 procentenheter. Miljöpartiet har haft kraftigast minskning, med 2,4 procentenheter. Sedan valet har Socialdemokraterna minskat 1,8 procentenheter.

När det gäller det senaste halvåret har de röda partierna S och V blivit starkare, medan M har tappat. Under detta halvår har inte stödet för Sverigedemokraterna förändrats.

En intressant aspekt är hur väljarna förändrat sina preferenser. Om man ser till hur väljarna bytt partier sedan valet 2014 anger SCB följande förflyttningar mellan partierna.

Av Sverigedemokraternas ökning sedan valet kommer 2 procentenheter från Moderaterna, medan 1,4 procent kommer från Socialdemokraterna och 0,5 procentenheter från Centerpartiet.

De två partier som också ökat sedan valet är Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det kan ses som att det politiska landskapet polariseras utifrån den fråga som dominerat de två senaste åren, den stora tillströmningen av asylsökande.

Båda regeringsalternativen är försvagade sedan valet. Alliansen har minskat med 1,4 procentenheter till 38,0 procent och de rödgröna har minskat med 2,2 procentenhter till 41,4 procent.

Se mer: SCBs partisympatiundersökning november 2016.