Ny undersökning visar att mer än hälften, 56 procent, av de tillfrågade svarade ja på frågan ­om privata alternativ ska få finnas i välfärden. 31 procent var negativa till privata utförare.

Den ideologiska striden har hårdnat om medborgarnas valfrihet kring välfärdstjänster. Det har hävdats att det inte finns folkligt stöd för privata alternativ. I de opinionsmätningar som tidigare utförts har frågeställningen utgått från att skattepengar används ineffektivt och går till vinst i stället för att producera vård.

Därför har flera vårdföretag låtit utföra Sifo-undersökning som utgår från det faktum att landstingen köper vård av privata aktörer till priser som i stort sett alltid är betydligt lägre än för motsvarande vård i den offentligt drivna vården.

Frågan som Sifo nu ställt var: ”Tycker du att landstingen skall köpa vård från privata vårdgivare om det är billigare än den offentliga vården och har minst samma kvalitet eller tycker du inte det?”

Då blir resultatet att 56 procent svarar ja, medan 31 procent svarar nej.

Nästan dubbelt så många är alltså positiva till privat utförd vård så länge det innebär att skattepengar används på ett effektivt sätt, det vill säga om vården är billigare än den offentligt drivna vården och håller minst ­samma kvalitet.

Vårdföretagen kommenterar mätningen i debattartikel i Svenska Dagbladet (länk):

– Sifo har tagit reda på fakta och det var som vi trodde: svenskarna är positiva till privat utförd vård.

– De viktigaste aspekterna när vi debatterar behovet av privata vård­givare i den offentliga vården borde vara hur vi tillsammans skapar en bättre och mer tillgänglig vård i Sverige.

Men verkligheten är att det inte utförs några jämförelser av kvaliteten mellan privata och offentliga vårdgivare. Vårdföretagen vill se sådana kvalitetsgranskningar, men den utredning som letts av Ilmar Reepalu (S) fokuserar istället på vinstuttag.

– Vi vet att kvaliteten i det vi gör är mycket hög och att vi bidrar med ett kostnads­effektivt användande av skattepengar. Det finns gott om goda exempel på det och i motsats till vad som hävdas i betänkandet finns det mycket goda möjligheter att mäta kvaliteten, skriver företagsledningarna för vårdföretagen Capio, Aleris och GHP Specialty Care.