I kölvattnet av allt fler terrordåd i Europa konstaterar terrorforskaren Magnus Norell att svensk politik är irrationell. Politikerna har svårt att agera rationellt för att hindra och bekämpa denna form av terror, menar terrorforskaren Magnus Norell.

Terroristen som utförde lastbilsattacken i Berlin i måndags är fortfarande på fri fot, fyra dygn efter att han kört ihjäl 12 personer vid en julmarknad. Australien meddelade i natt att man genom massgripanden avvärjt flera bombdåd planerade att utföras under julrean i Melbourne. ”Terrorismen är här för att stanna”, skriver Magnus Norell i Göteborgs-Posten (länk).

Norell menar att terrordåd är något som vi kommer att få se mer av. De kommer inte att försvinna av sig själva. Fyra grupper – IS, al-Qaida, Boko Haram och Talibanerna, samtliga militanta islamister – orsakade 74 procent av alla dödsfall relaterade till terrorism 2015.

– Den redan inledda trenden av islamistisk terror riktad mot Europa berör naturligtvis även Sverige. Inte nödvändigtvis i form av terrorattacker, utan mer på så sätt att Sverige på ett pinsamt sätt utmärkt sig av att inte kunna hantera återvändande från kriget i Syrien och Irak.

– Till skillnad från andra EU-länder har svenskt rättsväsende misslyckats med att lagföra individer som på olika sätt stött IS, och andra militanta islamistorganisationer. Tillsammans med olika förslag som gått ut på att hjälpa de återvändande jihadisterna med jobb, bostad och bidrag, som i exempelvis Örebro och Malmö, har detta lett till en stor skepsis gentemot Sveriges förmåga att hantera problemet.

– Allt detta gör sammantaget att de skärpta terrorlagar som i praktiken skulle förbjuda så kallade jihadresor, inte fungerat. Det krävdes dessutom en resolution från FN:s säkerhetsråd om att medlemsländerna skulle förbjuda sådana resor för att Sverige alls skulle agera.

– Andra mer eller mindre genomtänkta förslag från den politiska oppositionen om att tvinga återvändarna att ”tala med Säpo”, vilket framstår som extra dumt då det är ett väldokumenterat sätt att få ”street-cred”, eller att återigen öppna gränserna och slopa gränskontrollerna, vilket helt negligerar det faktum att det förhållningssättet underlättat för IS att infiltrera operatörer till Europa. Vid attentaten i Paris och Bryssel kom flera av förövarna till Europa som asylsökande.

– Detta är exempel på hur svårt det politiska etablissemanget i Sverige tycks ha att agera rationellt för att hindra och bekämpa denna form av terror.

– Den typ av terrorism vi såg prov på i Berlin i veckan är här för att stanna. Och den kommer inte att försvinna av sig själva. Den ideologiska islamism som utgör den religiösa basen för denna sorts terrorism utgör fortfarande en stark lockelse för många. Ju snabbare vi tar till oss den insikten och fullt ut stöder de som tagit den ideologiska striden mot dessa islamister, desto bättre.