LUND/BROMÖLLA. En lärare som på sin fritid uttryckt kritik mot islam och invandringspolitiken har stängts av från sin tjänst, två gånger. Enligt skolan är lärarens twitter-inlägg inte ”förenliga med den värdegrund som svensk skola vilar på”. JK riktar dock kritik mot skolans beslut.

 

Läraren som undervisar i bland annat matematik, fysik och kemi stängdes av första gången i Lund hösten 2015 från sitt vikariat. Ett 30-tal elever hade sökt upp rektorn och yttrat sitt missnöje över kommentarer de ansåg vara upprörande och oroande.

Rektorn Åsa Söderberg kontaktade en HR-konsult för råd och även skolområdeschef Mats Jönsson informerades. Ett gemensamt beslut togs av HR-chef, skolområdeschef och skoldirektör i kommunen.

Sedan skickades ett mejl ut från rektorn om att läraren inte ska komma till skolan längre.

E-post från rektorn där läraren arbetsbefrias.

När elever hade uttryckt missnöje med lärarens tweets följde arbetsbefrielse.

På den blogg läraren driver förklaras tankarna kring beskedet att tvingas stanna hemma med bibehållen lön mot bakgrund att en matematiklärare tagit över lärarens NO-ämnen: ”Det är ju dåligt att eleverna på skolan nu får sämre undervisning och jag vill ju gärna göra skäl för lönen”.

Läraren hade även kontakt med fackförbundet Naturvetarna som är en facklig organisation under Saco. De bedömde att ”särskild överläggning inte behövdes” när läraren skulle arbetsbefrias.

JK riktar kritik
Läraren anmälde skolans förfarande och fick rätt av Justitiekanslern (JK).

I sitt svar till JK uppger skolan att den ”är en mångkulturell skola med både asylsökande elever och elever som är muslimer”.

Skolan ger även exempel på kommentarer som de inte tycker lever upp till skolans värdegrund. Bland annat ett om islam.

”Man får ju inte glömma bort att muslimerna flyr p.g.a. att Islam är en religion som misslyckas med att göra människor fromma”, lyder ett av lärarens twitterinlägg.

JK menar att kommunen inte har koll på vad som gäller: ”En offentlig arbetsgivare kan inte kräva av sina anställda att de utanför tjänsten avhåller sig från att ge uttryck för en viss typ av värderingar. Det gäller även när dessa avviker från det som arbetsgivaren står för”.

Myndigheten hänvisar i sitt beslut att läraren använt sig av yttrandefriheten och således inte har gjort något fel.

Förutom anmälan till JK begärde läraren en utredning om kränkande särbehandling. Företagshälsovården som fick i uppdrag att utreda fann inte att någon kränkande särbehandling förekommit och bedömde att ”ärendet bör avslutas utan att andra åtgärder vidtas”.

Avstängd igen
Efter avstängningen fick läraren jobb på en skola i Bromölla för undervisning av högstadieelever. Även här ledde yttranden på fritiden till avstängning.

Denna gången grundade sig beslutet bland annat på en tweet om islam.

 

Lärarens tweet om islam

Läraren skriver i ett svar på Twitter vad denne tycker om Islam som ideologi.

Att läraren fick jobbet från första början är något som beklagas av kommunen.

– Ja, det är olyckligt att vi inte kände till att läraren ifråga har stängts av från lärarjobb i en annan skånsk kommun. När vi tog referenser så fick vi inte tag i någon från kommunen ifråga och därför fick vi inte heller reda på att detta har hänt. Det är olyckligt och vi har inte ansträngt oss tillräckligt, säger utbildningschefen Sven Håkansson till SVT.

Kommunen uppger också att de på grund av detta tänker förbättra sina rutiner vid anställningar framöver.

Avstängningen i Bromölla beslutades innan JK tagit beslut om avslutningen i Lund. Läraren kommer nu anmäla även denna avstängning till JK.