Badtider i simhallar har blivit ett slagfält om jämlikhet enligt västerländska värderingar och det islamska perspektivet att alltid separera könen. DO dömer åter till islams fördel.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i nytt beslut slagit fast att separata badtider för män och kvinnor inte behöver vara diskriminering.

Huvudprincipen ska enligt lagen vara likabehandling mellan könen, men så kallade undantag är tillåtna. När islam åberopas uppstår genast sådant undantag.

De nu aktuella fallen gäller simhallar i Malmö och Stockholm. DO skriver att undantag, dvs diskriminering är ok, när det gäller till exempel kvinnosimmet i Tenstas och Skärholmens sim- och idrottshallar eftersom syftet enligt kommunen är att ”öka simkunnigheten och möjliggöra ett deltagande i simhallsaktiviteter för kvinnor som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta”.

Kritiker menar att DO med detta beslut inte tar tydligt avstånd från att dela upp män och kvinnor beroende på kön.

Det är inte första gången myndigheten fattat ett beslut som avviker från strävan efter jämställdheten. För några år sedan fick utbildningssamordnaren i Strömsunds kommun tillåtelse att sätta upp en skärm för att separera män och kvinnor i svenskundervisningen för migranter. Anledningen var att männen vägrade vistas i rummet om kvinnorna närvarade. DO ansåg inte separationen vara diskriminering.

Myndigheterna öppnar därmed för en uppdelning av män och kvinnor när religiösa skäl används som utpressning. Om inte undantag för muslimska seder accepteras hotar man med att flickor och kvinnor inte kommer att få delta.

– Utgångspunkten i lagen är likabehandling oavsett kön och därför ska det här undantaget tolkas och tillämpas restriktivt, säger Martin Mörk vid DO i ett pressmeddelande (länk).

Men genom sitt beslut letitimerar DO segregationen män och kvinnor i det offentliga rummet mer i enlighet med islam än med västerländsk tradition.

– DO säger rakt ut i sitt beslut att det går att kompromissa med kvinnors friheter och rättigheter. Det är mycket allvarligt, konstaterar borgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i Expressen (länk).