Risken för fattigdom hos svenska pensionärer är långt större än för den genomsnittlige nordiska pensionären. Eurostat visar att trenden för svenska pensionärer går åt fel håll, både jämfört med våra nordiska grannar och övriga Europa.

I Sverige har nu nästan var femte pensionär en inkomst som, enligt EU:s bedömning, innebär en ”risk för fattigdom”.

− Siffrorna är helt förfärliga, säger Christina Rogestam, ordförande för pensionärsorganisationen SPF Seniorerna till Svenska Dagbladet.

Mellan 2005 och 2015 har andelen svenska pensionärer med låg disponibel inkomst (under 60 procent av medianinkomsten i landet) ökat från 10 till 18 procent. Samtidigt har Norge, Danmark och Finland haft motsatt utveckling. Där har andelen pensionärer som ligger inom riskzonen för fattigdom minskat.

I Norge och Danmark är andelen fattigpensionärer hälften jämfört med Sverige, 9 procent mot 18 procent i Sverige. I EU som helhet har andel fattigpensionärer sjunkit från 19 till 14 procent.

I klartext betyder statistiken att antalet svenska pensionärer som bedöms löpa risk för fattigdom är uppe i 355 000. Det kan jämföras med 148 000 personer tio år tidigare. Sedan 2014 har ytterligare 41 000 svenska pensionärer tillkommit. Av de 355 000 pensionärerna är 253 000 kvinnor och 102 000 män.

Det handlar ofta om inkomster på 9 000–10 000 kronor efter skatt och det ska täcka hyra, mat och annat.

− Många jag pratar är uppgivna och bekymrade över sin ekonomi. Trasiga glasögon eller ett tandläkarbesök räcker för att krascha mångas ekonomi, säger Christina Rogestam till SvD.

*

Se mer: Svenska pensioner sämst, Majoriteten av kvinnor riskerar fattigpension