När de borgerliga höll ”Alliansens framtidsseminarium” i riksdagen igår blev stämningen tryckt över all oenighet om både dåtid och framtid.

Moderaterna har stora interna slitningar. Fredrik Reinfeldt håller fast vid sin gränslösa migrationspolitik, medan efterträdaren Anna Kinberg Batra inte kunde undgå att tala om att partiet ändrar hans linje och gång på gång skärper tonen. De båda fick anstränga sig för undvika öppen konfrontation om Moderaternas migrationspolitik.

– Jag fortsätter att tro att en öppen värld är bättre än en sluten värld, säger Reinfeldt.

Han håller fast vid sin migrationspolitiska linje. Fredrik Reinfeldt säger det inte, men svaret kan uppfattas som att hans efterträdare föredrar en ”sluten värld”. Sedan lämnar förre Moderatledaren och statsministern seminariet i förtid.

Kvar inne i förstakammarsalen säger Anna Kinberg Batra att det inte är hennes jobb att se till att Moderaterna är ”som de alltid har varit”. Det gäller också i migrationsfrågan.

– Jag vill inte tillbaka till en ohållbar politik, säger hon och återger det hon framförde i debattartikel nyligen, det vill säga att regeringen Reinfeldt hade fel om invandringspolitiken.

Framtidsseminariet syftade till att lära av historien och stärka de borgerliga partiernas möjligheter att återta regeringsmakten.

Men förre FP-ledaren Bengt Westerberg gick på tvärs emot temat genom att framhålla att det blir mycket svårt för något av de traditionella blocken att bilda en stark regering.

– Den stora skillnaden är att vi har fått ett tredje block i form av Sverigedemokraterna, sa Westerberg och drog slutsatsen att det kräver samarbete över blockgränsen.

Westerberg sa också att Alliansen borde överge planerna på framtida skattesänkningar. Att finansiera välfärd som sjukvård och äldreomsorg kommer snarare att kräva höjda skatter.

Det blev inte mycket av borgerlig profilering kvar.

Istället för julfest blev det mer begravningsvaka. Det som begravdes var de borgerliga partiernas möjlighet att med fyra partier erövra regeringsmakten utan att ta hänsyn till hur väljarna röstar.

Uppmaningarna att noggrant och gemensamt förberedelser inför ett regeringsinnehav klingade som ganska orealistiska och världsfrånvända i dessa dagar då motsättningarna inom och mellan partierna bara ökar.

Motsättningarna i viktiga sakfrågor som migration är allvarliga, men när också grundstrategin om att bilda en fyrpartiregering ifrågasätts, kan man undra vad som finns kvar av det en gång så framgångsrika allianssamarbetet.