Dagens Nyheter har gjort en artikelserie om hur hemskt det är att vissa liberala ledarsidor inte längre stämmer in i kören att det är bättre ju större invandringen blir, skriver Dick Erixon i ledare.

Att kritisera ledarredaktioner som Göteborgs-Posten under Alice Teodorescu och Expressen under Anna Dahlberg är ett medvetet totalitärt grepp syftande till att skrämma skribenterna och få dem att rätta in sig i ledet.

Också Sveriges Radio får sig en släng av sleven i tredje DN-artikeln, eftersom de låter mig i egenskap av Samtidens chefredaktör medverka i panelen i ”Godmorgon Världen”.

Expressens satirskribent Ankan har svarat genom att göra underbar satir på den löjeväckande metodik som präglar DN-serien: Dramatisk förändring av DN Kultur på 60 år. Där tydliggörs hur ohederlig och hur antiintellektuellt oduglig kampanjjournalistik är.

Dagens Nyheter gräver sin egen grav genom att sälja ut all sin trovärdighet när man publicerar låtsasnyheter som passar vänsterradikala etablissemang. Kampanjjournalistik är lika förkastlig som diktaturers censur och tillrättalagda nyheter.

Journalister och redaktioner ska inte undervisa medborgarna om vad som är rätt och fel, bra och dåligt, gott och ont. De ska rapportera vad som händer. I verkligheten. Inte önsketänkande hos ett litet vänsterradikalt kotteri i Stockholm.

När de lämnat den konsekvensneutrala rapporteringen har de upphört att vara journalister och gjort sig själva till smådiktatorer som har ambitionen att genom manipulation styra vad folket får veta och vad de inte får reda på.

Kampanjjournalistiken utgör vår tids största hot mot den öppna demokratin eftersom den undergräver en viktig infrastruktur i ett demokratiskt samhälle. Vid sidan om lagstiftande, exekutiva och juridiska statsmakterna har vi en fjärde statsmakt: den journalistiska granskningen av övriga makthavare.

Men kampanjjournalistik granskar inte makthavare, utan gör tvärtom. De skyddar makten och har vänt sig om och granskar de medborgare och aktörer som inte ställer upp på makten och deras prioriteringar.

Vi lever i ett första steg mot en ny sorts diktatur. En diktatur där det politiska och mediala etablissemanget vuxit samman till en maktstruktur som använder både statens myndigheter och massmediernas informationskanaler för att skydda sin egen makt och förstöra livet för alla som ens försöker utmana dem. Kampanjjournalistik går ut på att tysta dem som inte håller med och stöder maktens dogmer.

Massmedierna har blivit maktens beskyddare istället för granskare.

Det är livsviktigt att vi får ändring till stånd, innan det är försent.

Dick Erixon
2016-12-09