Inför jul gick kyrkliga ledare ut och förmanade politiker att återgå till den öppna dörrarnas migrationspolitik. Men frågan är inte om människor långt borta behöver hjälp, utan hur många människor som finns oss nära, inpå våra knutar, som blir utan hjälp. Varför överger Svenska kyrkan de mest utsatta i vårt eget samhälle?

Kyrkobesökare möter denna julhelgen uppmaningen att skriva på ett julupprop som kräver att regeringen drar tillbaka de åtstramningar kring invandring som skedde i november 2015. Det räcker inte med att tiotusentals asylsökanden, trots skärpningarna, fortsätter anlända till Sverige och att hundratusentals nya anhöriginvandrare beräknas komma i näraliggande tid.

Kyrkoledarna vill i praktiken att miljontals nyanlända ska få komma till och bli försörjda i Sverige.

Skälet? Man vill skaffa sig själv en image av att vara god, ja, kanske helig.

Men som Aristoteles konstaterade är godhet resultat av personlig uppoffring. Den som inget offrar när man skriver på kyrkornas upprop är därför falsk. Uppropet är en skenhelig akt eftersom det bara handlar om politiska krav, det vill säga: det är andra som ska stå för uppoffringarna och bära bördorna, medan de som skriver under bara tänker ta åt sig äran.

Det är falskt också eftersom det bryter mot den kristna läran om att hjälpa medmänniskorna i den egna vardagen. Bibeln poängterar att humanitet och medmänsklighet handlar om att ställa upp på dem i den egna församlingen. Inte på dem som finns långt bort.

Svenska kyrkan lyfter fram människor i en annan världsdel, och prioriterar därmed bort uppmaningarna att ställa upp och hjälpa dem i närmiljön. Bara dagarna före jul kunde vi i medierna läsa om skriande behov här på hemmaplan.

Svenska par tvingas föda barn i Finland (23/12-2016)
Det är så stor brist på vårdplatser för tidigt födda i Sverige att födande mammor skickas till Finland, skriver DN (länk). ”Det här visar att Sverige har problem. Det är en kronisk situation när det är resursbrist i hela landet. När man får ett prematurt barn hamnar föräldrar i kris. Det är inte bra att skicka runt föräldrar i den krisen. Ett samhälle bör satsa på neonatalvård för den är viktig för resten av livet”, säger Liisa Lehtonen, professor vid universitetssjukhuset i Åbo.

De äldre får fil till middag – för att kommunen vill spara (22/12-2016)
Dementa på särskilda boenden i Trelleborg får fil, gröt eller ostkaka med saftsås till middag, rapporterar G-P (länk). Den S-styrda kommunen vill spara på omsorgen. De äldre får därför betala samma pris för gröten som för en riktig middag med grönpepparbiff. De skinnas av kommunen medan de blir undernärda och svälter.

Över hundra elever i storbråk på skola (22/12 2016)
Polis och ambulans kallades till skolavslutning i Ronneby pga ett större bråk mellan 100 och 150 elever. Kvällsposten (länk) beskrev det som en etnisk uppgörelse mellan afghaner och araber. Elever ägnar inte sin tid åt studier utan åt att bråka när vuxenvärlden dragit sig tillbaka i feghet och rädsla att gripa in i ett tidigt stadium för att upprätthålla disciplin i klassrummet. Vuxenvärlden sviker de unga som får en bedrövlig start på vuxenlivet.

Svenska kyrkan rycker på axlarna åt att skola, sjukvård och äldreomsorg förfaller och de mest utsatt i samhället kommer i kläm. Här finns ingen humanitet, solidaritet eller omsorg. Det handlar ju bara om svenskar. Dem ska man uppenbarligen skita i när man vill framstå som en god människa. Det är människor långt borta som ska hjälpas, inte dem närmast.

Detta leder till ett kallt och farligt samhälle, eftersom det bara är genom att vi var och en personligen står för goda handlingar (inte bara namnteckning på ett papper) som ett gott samhälle kan uppnås.

Hur har vi kunnat hamna så snett? Hur kan kyrkorna med att framställa det som största beviset på godhet att strunta i de närmaste? Varför gör de inte egna insatser i sina församlingar istället för att leka politiker och kräva andras uppoffringar?

Vi kan bara hoppas att detta är kulmen på en skenhelig våg och att mer äkta omsorg och humanitet kan få dominera under det nya året som snart är här.

*

Se mer kritik mot juluppropet: Expressen, Dagens Industri.