Ryssland står i fokus efter dataintrång under presidentvalrörelsen i USA. Svenska regeringen vill skärpa cybersäkerheten i samverkan med näringslivet.

I takt med att internet och datakommunikation blir allt mer central i våra liv växer betydelsen av säkerhet i cybervärlden. Men säkerheten släpar efter i västvärlden.

Eftersom Ryssland har svårt att utmana väst militärt har ryska hackare gjort sig kända för att störa, bryta in i och knäcka säkerhetssystem i väst.

Ryktet om att ryska hackare har skapat panik i USA, eftersom det demokratiska partiet fallit offer för dataintrång och kampanjledningens interna mejl blivit offentliga. Också republikanska partiet utsattes för hackerattacker men utan att intrång lyckats.

Demokraterna vill nu utreda hur intrång kunnat ske och av vem. Misstankarna mot ryska aktörer är stark.

Donald Trumps kampanjkansli tillbakavisar anklagelserna eftersom man anser att bristerna i cybersäkerheten används för att undergräva och ifrågasätta Trumps valseger.

Även i Sverige har cyberattacker ställt till med problem. Men de mest uppmärksammade fallen har då inte handlat om att hacka sin och stjäla information, utan om överbelastningsattacker vars syfte är att släcka ner datasystem och webbtjänster.

I våras utsattes flera medieorganisationer för en IT-attacken som pågick under flera timmar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startade utredning kring svenska mediers sårbarhet eftersom det är viktigt med en fungerande nyhetsförmedling i en potentiell skarp nationell kris.

Igår höll regeringen rundabordssamtal med näringslivet om informations- och cybersäkerhet (länk).

– För att vi ska kunna uppnå ett mer robust samhälle behöver vi hantera de digitala säkerhetsutmaningarna. Inte minst inom näringslivet finns en omfattande expertis på det här området. Jag är därför tacksam för de kunskaper och inspel vi fått ta del av idag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I USA verkar hackarna mer vara inriktade på politiskt spionage. Enligt Wall Street Journal (länk) är det troligt att ryska hackare försökte men misslyckades att infiltrera republikanska partiet. Men man lyckades komma åt demokratiska partiets interna kommunikation.

En högt uppsatt källa i statsförvaltningen säger till tidningen att man nu tror att syftet med hackattackerna var att samla information om båda partierna och att man under pågående arbete kom att fokusera på läckta mejl om Hillary Clinton och hennes kampanj.

Spionage och sabotage är inget nytt. Det nya är att man kan använda teknik för att undergräva centrala datasystem och kommunikationer i öppna samhällen. Sådana attacker måste naturligtvis motarbetas med stor kraft. Det borde kunna ske utan att bli partipolitisk stridsfråga.