Det finns de som menar att Reinfeldt genom att som moderat bryta ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav gjort något stort som blev ännu större genom att bli återvald och att hålla samman den borgerliga regeringen under två mandatperioder.

De experter som framhäver Reinfeldt i positiv dager väljer att inte se hans strategiska misstag. När moderatledaren valde att straffa Sverigedemokraterna och deras väljare genom att alliera sig med Miljöpartiet övergavs decennier av moderat politik.

Kostnaderna för moderaternas migrationspolitiska överenskommelse skenar och detta slår hårt mot allt vad moderaterna hållit heligt:

1. Försvaret av vårt land får den danske politikern Mogens Glistrup förslag att framstå som realistiskt – installera en telefonsvarare som helt enkelt meddelar fiender att vi ger oss, vi är allemans land, vi har inget att värna. För alla politiska kännare är det känt att Miljöpartiet eftersträvar nedrustning från en redan låg nivå.

2. Skattesänkningar som skulle göra det lönsamt att arbeta blir mer avlägsna än någonsin. De skatter och avgifter som höjs i rask takt av den s.k. röd-gröna regeringen är en direkt följd av statens behov av nya intäkter för att ”städa upp” eller ”få balans” i statens budget.

3. Det är inte lätt att med trovärdighet stå för lag och ordning med en brottslighet som i vissa områden är bortom kontroll. Hur skulle ett närmande till Miljöpartiet främja en politik mot buset?

Min slutsats är att en strategi som sänker det egna partiets trovärdighet i allmänhet och dess ideologiska fundament i synnerhet är ett felsteg.

Om Reinfeldts strategi istället för moderaternas väl och ve var att förklara ett veritabelt krig mot den socialdemokratiska välfärdsstaten måste den emellertid ses som genidrag. Den förre moderatledaren, Bo Lundgren, har vittnat om Reinfeldts förakt för trygghetssystemen och hans passion för att riva ned välfärdssamhället.

Genom att få den lättlurade vänstern, de röd-gröna, att tro att stödet till ”nödlidande” i världen var hans mål med de ”öppna hjärtans” politik gillrade han en fälla. Vänstern har alltid varit lätta att locka med ord som solidaritet och medmänsklighet – vänstergarden sänks och blottar alltid deras haka för en kraftig högerkrok.

Forskningen är samstämmig att en relativ homogen nationalstat är den enskilt viktigaste förklaringen till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Massinvandring är således ett perfekt recept för att bli kvitt de statliga trygghetssystemen.

Tendensen är tydlig – staten ger upp tryggheten för alltfler i Sverige. Inget är heligt – ett allt sämre skydd för våra pensionärer, funktionshindrade och sjuka. Ökade kostnader som ger mindre välfärd är svårsmält för alla som betalar fler avgifter och högre skatter.

När begränsade resurser delas ut till människor som aldrig fullföljt några skyldigheter kommer upplevelsen av orättvisa som ett brev på posten. Retroaktivt barnbidrag eller föräldrapenning till utlänningar är en favorisering, en diskriminering riktad mot de som i generationer betalt till staten för sin trygghet. Härtill är ett äldreförsörjningsstöd till invandrare som aldrig bidragit till systemet stötande. Visste Reinfeldt vad detta skulle få för effekt på tilliten mellan medborgare och staten?

Vad som pågick bakom låsta dörrar när Sverige som stabil nationalstat stod på spel får vi kanske aldrig veta. Men vi vet att svenska folket under denna dramatiska omvandling inte fick tillgång till en allsidig information, utan stället blev bombade med propaganda om det mångkulturella samhällets välsignelse.

De moderater som nu träder fram – Johan Forsell eller Anders Borg – och tar tillbaka sin tidigare uppslutning bakom den migrationsöverenskommelse som förvandlade moderaterna till vägröjare för ökade skatter, minskade försvarsanslag och ett rättssamhälle i fritt fall är ömkliga. Deras urskuldande i efterhand framställer beslutet som en detalj, som en händelse i marginalen. Jag hade varit försonlig om de spillt lite kaffe på min matta, men att låta astronomiska belopp av våra skattepengar hamna i asylmaskineriets svarta hål istället för till vård, skola och omsorg är ett övergrepp av seismisk dimension.

Reinfeldts eftermäle ligger i öppen dag. Historisk för vem, för vad blir frågan?