KOMMUNERNAS TVÅNG. Ylva Johansson (S) ger nu kommunerna en liten tidsfrist från att ordna bostäder till anvisad kvot nyanlända, meddelade hon vid en pressträff. Men hon hotade också med att införa sanktioner om inte kommunerna lyckas med det tvingande uppdraget. Frågan är hur det ska lösa kommunernas uppdrag att få fram bostäder till tiotusentals personer, samt deras okänt antal anhöriga och alla de som bosätter sig på egen hand i kommuner.

Den tvingande bosättningslagen att alla kommuner måste ta emot nyanlända för bosättning gäller sedan mars i år. Under hösten har det rapporterats om kommunernas allt svårare vånda att hitta bostäder till de som anvisats av staten. Ylva Johansson har fått nödrop från många kommuner om att att få vänta, eftersom de inte klarar att ta få fram boende.

Köpt villor och bostadsrätter

Och kommunerna har ansträngt sig. Man har köpt bostadsrätter och villor för skattebetalarnas pengar till de nyanlända. Man har utrymt äldreboenden och boenden för funktionshindrade, man har gett förtur i bostadsköer. Man har byggt eller planerar att bygga modulhus och baracker. Man har som Stockholms Stad beslutat att som en nödåtgärd upphandla hotell och vandrarhem för uppskattningsvis 40 miljoner kronor, till de 800 personer av årets kvot som staden ännu inte hittat någon lösning på.

Ändå har kommunerna bara klarat av att bosätta 12 000 av de 22 000 nyanlända som anvisats i år. Nästa år ska ännu fler, över 30 000, placeras ut i kommunerna. Några kommuner har vägrat och deklarerat att det är omöjligt att få fram fler bostäder. Så gjorde Ekerö och Täby som Samtiden har skrivit om, samt nu senast Nacka och Mölndal.

Hittills har inga sanktioner funnits, men Ylva Johansson säger idag att hon är beredd att lagstifta om detta.

Ebo och anhöriga driver upp siffran

Förutom de som staten anvisar måste kommunerna hitta bostäder – och försörja, om de inte får arbete – alla de som bosätter sig i en kommun på egen hand, så kallade ebo-boende, samt de som kommer som anhöriga till en nyanländ. De grupperna är tre gånger större till antalet än de kommunerna hittills tagit emot. Kommunerna påtalar svårigheten att planera då detta inte ingår i någon centralstyrd plan.

Peter Danielsson (M), kommunalråd i Helsingborg, anser att anhöriginvandrare bör räknas in i den statliga kvoten.

– Det blir väldigt svårplanerat om man får bara ensamma män utan att veta vad som dyker upp bakom varje sådan man, om det kommer en familj, hur många barn, så det blir väldigt svårt, säger han till SR.

Ylva Johansson kan tänka sig att räkna in anhöriga i kvoterna, men de kommer då att bli större. Över 20 000 nyanlända har hittills i år valt ebo, eget boende. Ministern vill inte ta bort möjligheten utan säger att det bästa sättet att minska antalet som bosätter sig själva är att de statliga anvisningarna fungerar. Hur det ska gå till att ordna bostäder där det uppenbarligen inte finns några ens för landets egen befolkning, ger inte Ylva Johansson svar på.