I svenska medier beskrivs Fidel Castro vördnadsfullt som ”ledare”, inte som den blodsbesudlade diktator han var. Men politiker är inte särskilt villiga att åka på hans begravning på Kuba till helgen.

Kanadas nye vänsterliberale premiärminister Justin Trudeau gick ut med budskapet att Fidel Castro varit en ”stor ledare” och uttryckte sin sorg över att Kubas ”mest långvarige president” gått bort.

Kritiken i Kanada blev stor, och nu meddelar premiärministerns kansli att Trudeau inte hinner åka på Castros begravning. Någon har haft större omdöme än premiärministern själv.

Andra som håller sig borta är Vladimir Putin, trots att hans Sovjetunion under flera årtionden var garanten för att Castro kunde behålla makten. Även Barack Obama har, trots att han närmat sig kommunistregimen på Kuba, meddelat att han inte kommer till begravningen.

Varken brittiske premiärministern Theresa May eller brittiska kungahuset kommer att delta. Också svenska kungahuset har meddelat att man inte sänder någon till Havanna. Däremot har den socialdemokratiskt ledda regeringen ännu inte rapporterat om man åker för att hylla Castro eller inte.

”Om du inte skulle gå på Pol Pots begravning, eller på Stalins eller Maos begravninger eftersom de var diktatorer för mördande kommunistregimer, då borde du inte heller hylla Fidel Castro”, sa Ted Cruz, amerikansk senator och tidigare presidentkandidat.

Jag instämmer. Ändå finns en gloria runt Fidel och hans kompis Che, som man inte kan säga att andra kommunistledare haft. Självklart har massmedierna bidragit till att ge dessa vänsterextrema tyranner en hjältegloria genom fjäskande, osakliga och fullständigt distanslösa reportage.

Deras revolution framställdes från början som en kamp underifrån, och de lyckades behålla denna image, trots att de backades upp av Sovjetunionen på alla sätt.

Och även om Kuba fortfarande är en hårdför diktatur. Jämför med exempelvis Augusto Pinochet och Chiles militärjunta. Den överlämnade till slut makten och Chile återfick demokrati. Något sådant har inte kommunisterna på Kuba gjort. Det ursäktar inte Pinochet men det ger en viktig insikt om vem Castro var och vad hans regim är.

Dick Erixon
2016-11-29

*

Se mer: G-P, Reuters, Guardian,