Svenska medborgare kommer i andra hand eftersom de styrande politikerna väljer att lyfta fram nyanländas behov över allt annat. Politiker köper bostadsrätter åt migranter, medan svenska ungdomars behov viftas bort.

De makthavare som väljs i val förväntas agera för att göra det som är medborgarnas bästa. Men i Sverige är det annorlunda. Här fokuserar politiker på att tillfredsställa alla andra än den egna befolkningen.

Det har gått så långt att även liberala forskare börjar undra vad det är som händer. I Svenska Dagbladet skriver idag välfärdsforskaren Andreas Bergh:

Denna höst har det flera gånger rapporterats att svenska kommuner köper bostadsrätter för att hyra ut till nyanlända flyktingar. Tidigare har kommunerna kritiserats för att flyktingar ges förtur i kommunala bostadsköer. Samtidigt oroar sig våra beslutsfattare för ökad främlingsfientlighet. Även den som är luttrad av den svenska politikens egenheter kan med fog fråga sig vad tusan vi håller på med …

När vi väljer att … erbjuda en säregen kombination av bidrag och offentliga åtgärder krånglar vi till det …
Just nu är bostadsrättsägare vinnare när kommunernas jakt på flyktingbostäder ökar priserna. De som letar enkelt och billigt boende i den kommunala bostadskön har det tuffare …

I Sverige försöker vi nu att mer eller mindre bokstavligen pressa in de nyanlända i existerande bostäder och arbetsmarknad. Vi gör det verkligen inte lätt för oss.

Kommunen satsar alltså de skattemedel som föräldrar betalar, inte för att bygga bostäder åt deras barn, utan åt att köpa bostadsrätter åt nyanlända.

Den politiska klassen i Sverige sätter hela världens befolkning före det svenska folket. Frågan är varför svenska väljare låter dessa politiker fortsätta styra.

Det är ett gigantiskt svek av politikerkollektivet att sätta andra framför sin egen befolkning. Sverige kan inte ha övriga världen som ansvarsområde. Svensk politik måste fokusera på vad befolkningen här har för behov.

Så länge det inte är så, finns all anledning att utmana de gamla partierna och välja nya som kan göra rätt prioriteringar.

Dick Erixon
2016-11-04