Sedan finanskrisen 2008 har det varit en lång uppförsbacke för amerikansk ekonomi. Nu menar bedömare att den nyvalde presidentens ekonomiska politik innebär att ekonomin kommer att växa de kommande åren.

Trump förespråkar skattesänkningar, bättre handelsvillkor för hemmamarknaden och därmed för enklare jobb samt satsningar på infrastruktur som också skapar nya jobb.

– Att Trump blev vald kommer att öka takten i den ekonomiska tillväxten de kommande 12 till 18 månaderna.

Det menar Paul Danis, chefstrateg vid BCA Research, oberoende internationell analysfirma med fokus på globala investeringsstrategier, enligt Göteborgs-Posten. Han gästade Skagen Fonder i Göteborg och talade om effekterna av det amerikanska valet och om risker och möjligheter på de globala aktie- och finansmarknaderna.

En infrastruktursatsning på över en biljon dollar under tio år kommer att vara ett lokomotiv i den amerikanska ekonomin, och även branscher som läkemedel, banker, säkerhetsföretag, byggmaterial och ingenjörsföretag kommer att gå bra, tror han. Likaså kommer olje- och kolföretag att få tillgång till mer land för utvinning.

– I samma takt som ekonomin utvecklas kommer bilindustrin att gå bättre, men samtidigt kan den tvingas till att starta fabriker i Detroit i stället för Mexiko, som Trump sagt att han vill belägga med hårdare tullar. Teknikföretag kan också få det tuffare om Trump slår till mot kinesisk import, säger Paul Danis till G-P.