Regeringens sänkning av ROT-avdraget får förödande effekter för sysselsättningen i småföretag som sysslar med reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Antalet ROT-företag har på ett år minskat med 17 procent och antalet köpare har samtidigt minskat med 20 procent. Det innebär att 5 391 företag har försvunnit från branschen jämfört med oktober 2015.

Avdragsrätten för privatpersoner som utför reparation, ombyggnad eller tillbyggnad sänktes 1 januari från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Samtidigt sänktes maxtaket för RUT-avdrag (Rengöring, underhåll och tvätt) från 50.000 kr till 25.000 kr per år.

Dessa skattereduktioner infördes av flera skäl. Genom att reducera skatten blir det billigare för privatpersoner att beställa servicetjänster, vilket ger fler enklare jobb. Samtidigt minskar lockelsen att anlita svartarbete.

Men ROT/RUT är skattesänkningar och sådana vänder sig nuvarande vänsterregering emot. Detta även om ROT och RUT inte innebär någon kostnad för statskassan. Konjunkturinstitutet har beräknat att vid minst 10 000 nya jobb är avdragen kostnadsneutrala, och den gränsen är sedan länge passerad. Därmed gynnar avdragen samhället som helhet.

Tio månader efter att regeringens beslut att minska RUT- och ROT-rotavdragen trädde i kraft står det klart att småföretagen har drabbats hårt.

Inom ROT har 5391 företag försvunnit sedan oktober förra året. Det är en minskning med 17 procent. När det gäller RUT har avdraget, trots minskat maxtak, blivit utökat med fler sektorer som är avdragsgilla. Därför är effekterna inte lika omfattande, men antalet företag har ändå minskat med 8 procent totalt det senaste året.

Exakt hur många arbetstillfällen som försvunnit på grund av regeringens skärpta regler kan inte dokumenteras, men tydligt är att en sektor som skulle kunna skapa många nya och enklare jobb stryps av politiska skäl.

Se mer: Företagarna i Allt färre ROT-företag, Dagens Industri i Lägre rot och rut krossar småföretag