Etablerade aktörer möter inte nya utmanare genom att bli bättre på att argumentera för sin sak, utan genom att ta till sig ett egentligen totalitärt tänkande. Man vill tysta nya kritiker. Medieutredningen är senaste exemplet.

När European Freedom Award skulle utdelas på Grand Hotel, och blev kallat ”SD:s alternativa Nobelfest”, riktade etablissemangen hård kritik mot att Grand Hotel hyrde ut lokaler till det i riksdagen folkvalda partiet SD och dess europeiska partigrupp som stod värd. Attackerna i massmedierna mot att Grand Hotel tillämpade mötesfriheten blev så hårda att hotellet gick ut och bad om ursäkt för att man låtit SD boka lokal. Och lovade att aldrig mer låta demokratiska SD boka, även om man gärna bokar diktaturers och mördarregimers företrädare.

Etablissemangen försöker sabotera möjligheterna för ett demokratiskt valt parti att hålla möten.

I den nyligen framlagda medieutredningen tillämpas motsvarande totalitära logik. De tidningar och redaktioner som i framtiden ska få ta del av statligt bidrag ska uppfylla vissa politiska åsiktskrav. Avsikten är att bara etablissemangets röster ska kunna beviljas skattemedel. Man avser att utesluta de som inte tillhör etablissemangen.

I en poddTV-intervju för Svenska Daglbadet (här) går Nils Funcke, journalist, författare, expert i tryck- och yttrandefrihetsfrågor, till angrepp mot medieutredningen och konstaterar att förslagen strider mot grundlagen.

– Vad som händer är att medierna, som ska vara en oberoende kraft, inkorporeras i staten. I och med att man ingår i en myndighet där man inte kommer att sitta som branschföreträdare, utan för att utöva statlig makt. Det är en korporativistisk idé om att vi har så mycket gemensamt med den goda staten. Man ska väl inte utmåla regeringen Löfven som en antidemokratisk kraft. Men skapar man sådana här instrument kan det komma att utnyttjas i andra syften.

Det finns gott om exempel på politiker som försökt tysta journalister, säger programledaren Tove Lifvendahl.

– Ja, vi behöver inte gå längre än till den svenske utrikesministern som för tio år sedan stängde ner en webbplats pga av en karikatyrteckning som inte utgjorde hets mot folkgrupp. Och även om det varit det så får en minister inte gå in på det sätt som gjordes då. Det gäller att hålla på principerna. Nu råder en urgröpning där man inte följer principerna, säger Nils Funcke.

Detta är djupt allvarligt och tecken på att etablissemangen inte har respekt för grundlagens mötes- och yttrandefrihet. I takt med att de förlorar sitt demokratiska stöd, avser de att använda statsmakten för att skydda sig mot demokratisk samhällsdebatt. De tänker använda staten för att försöka tränga tillbaka uppstickarpartier som utmanar deras hegemoni.

Och mainstreammedierna tillåter att de blir utnyttjade i maktens syften. De bejakar att de blir regeringens lakejer enligt medieutredningens förslag. Samtidigt kritiserar man Polen och Ungern för att regeringarna där förändrar regelverken kring journalistiken.

Skenheligheten, och sveket mot yttrandefrihetens principer, är slående.

Dick Erixon
2016-11-20

*

Se mer: Nils Funcke i Medieutredningen – ett lyckat bondfångeri.