ENSAMKOMMANDE. Migrationsverkets åtdragna regler och återvändaravtalet med Afghanistan om att ta tillbaka sina medborgare har väckt reaktioner under hösten. Från att regelmässigt ha fått permanent uppehållstillstånd kan ensamkommande afghaner istället utvisas till ett land många aldrig satt sin fot i, vilket har skapat oro på hvb-hemmen. Men sedan dess har alltså Miljöpartiet kunnat påverka och nu kan dessa planer gå om intet. Lagändringen som regeringen föreslår innebär att gruppen får stanna så länge den går i gymnasiet.

Många av afghanerna som söker asyl har bott i Iran och används som ankare av sina familjer för ekonomisk migration. Många är hazarer, en folkgrupp som har låg status. Men som migrationsminister Morgan Johansson (S) sa i ett ovanligt djärvt uttalande i en SVT-intervju. “Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns tonårspojkar.” Hittills har ensamkommande från Afghanistan fått stanna i 75 procent av de avgjorda fallen. Av hela gruppen ensamkommande är siffran  85 procent.

Överens om lagändring

Men regeringen är nu överens om en lagändring som gör att de ensamkommande som riskerade utvisning på sin 18-årsdag får stanna om de går i skolan. Det gäller de som inte anses ha skyddsbehov men som inte kan utvisas för att de saknar ordnat mottagande i hemlandet. Denna grupp fick tidigare regelmässigt permanent uppehållstillstånd. Efter Migrationsverket nya ställningstagande i somras får de istället tillfälliga uppehållstillstånd och utvisas när de fyller 18 år.

– För den gruppen kommer vi att ge möjlighet till de längsta möjliga tillfälliga uppehållstillstånd, fyra år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till SR.

Får stanna längre

Gustav Fridolin räknar med att många kommer att få stanna ännu längre. Det beror på utvecklingen i hemlandet, men Fridolin verkar räkna med att det blir permanent, för ” historiskt har det varit så att den som varit i Sverige eller EU under så lång tid får en möjlighet att stanna”. Grunden för förslaget är att ”skapa en större trygghet för de här eleverna” så att de får möjlighet att fokusera på sin gymnasieutbildning och slutföra sin utbildning.

– Vi har ju också regler som gör att om man sedan hittar ett arbete så får man permanenta uppehållstillstånd, säger Fridolin som snart presenterar förslaget.

Tusen skolklasser

Förra året kom 35 000 ensamkommande.

– Bara under fyra månader, september till december, kom det 26 000. Det är 1000 skolklasser som anlände till Sverige, säger migrationsministern till SR.

Sverige ska alltså ta hand om en hel generation “17-åriga” unga män, med det allvarliga läge som det medför av könsobalans. Den vitt skilda synen på kvinnor i de kulturer majoriteten av dem kommer ifrån, är inget lättlösligt problem, något vi sett i sommarens sexofredanden på festivaler och badhus samt våldtäkter och gruppvåldtäkter. Även om inte alla brott begås av män från dessa kulturer, finns en överrepresentation som inte går att prata bort.

Könsobalans

Det är dessutom känt att samhällen med könsobalans, även utan kulturkrockar, leder till obalanser och ökat våld. Nu hamnar de svenska pojkarna i ett svårt läge när de ska konkurrera om flickor, bostäder och jobb. Med många utländska ungdomar i skolklasserna krävs också mycket extra resurser i form av tolkar och annan personal. Detta tar resurser från skolan och från de unga vars föräldrar har betalat med skattsedeln för en högklassig skola för sina barn.