BOSTADSKRISEN. Kommuner köper upp bostadsrätter till nyanlända och nya lägenheter går före de som stått i kö länge. Men den senaste veckan har flera reaktioner mot detta hörts från landet. Therese Borg (SD), Klippan i Skåne, är en av dem. – Vi måste först och främst se till att våra egna kommuninvånare får sina behov tillgodosedda, säger Therese Borg, som berättar för Samtiden att hon vill visa medborgarna vad de andra partierna gör och att det blir en diskussion.

Landets kommuner håller på att köpa upp flera hundra bostadsrätter till nyanlända till priset av hundratals miljoner skattekronor. Många påpekar att det snedvrider konkurrensen på bostadsmarknaden, när kommuner budar över kommuninvånarna för kommuninvånarnas egna pengar. Som sedan i värsta fall betalar hyran genom skattepengar under överskådlig tid.

Lagen om bossättning som kom 1 mars tvingar Sveriges kommuner att erbjuda bostäder för asylsökande som fått uppehållstillstånd. I den svåra bostadsbristen får bostadsrätter fungera som hyresrätter utan besittningsskydd. Bostadsrättsföreningar har ingen möjlighet att stoppa kommuners köp eller att förhindra andrahandskontrakt. Omsättningen är ännu begränsad men uppgår redan till flera hundra bostäder.

Protester kommer

Men protester börjar också höras. I kommunfullmäktige i Klippan tog Sverigedemokraternas Therese Borg upp kampen mot att flyktingar ska erbjudas nyproducerade lägenheter före Klippanbor som står i bostadskö. Frågan gällde främst 20 nya hyresrätter som i första hand kommer erbjudas 40 kommunplacerade i år och 52 nästa år.

– Har ni tänkt på den frågan? När vissa grupper särbehandlas positivt kan det skapa motsättningar. Vi hade en ansträngd bostadssituation i Klippan redan innan flyktingarna kom med inte minst ungdomar som söker egen bostad, sa Therese Borg då, rapporterade Helsingborgs Dagblad.

Hon hade skrivit en interpellation för att visa hur det ser ut och släppa in folk i debatten.

Kräva flyktingstopp

– Jag tänker väcka ett initiativärende inför nästa möte. Syftet är att tillskriva regeringen att slippa bosättningskravet, då vi inte har möjlighet att ta emot alla. Vi måste ha ett flyktingstopp, säger hon.

Dessutom tänker hon försöka se till att även kommuninvånare som står i bostadskön får tillgång till lägenheterna.

Hon berättar att liknande initiativ har tagits av andra Sverigedemokrater, bland annat i Malmö, där man också väckt initiativärende.

Malmö köper för 50 miljoner

Malmö stad har beslutat att köpa 56 stora bostadsrätter för nyanlända, i konkurrens med alla andra som söker bostad i Malmö, för över 50 miljoner kronor. Malmö som är inte ens självförsörjande utan tar emot över 4,5 miljarder per år i utjämningsbidrag från övriga Sveriges kommuner. I våras köpte kommunen  var åttonde enrummare som såldes i Malmö. I år måste Malmö ordna bostad åt 488 personer och nästa år 660.

Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Jammeh (S) talade i SVT om hur detta ska lösas och talade om man tittar på olika alternativ, gamla sjukhuslokaler, äldreboenden och tillfälliga sovsalar. Hon nämnde inte bostadsrättsinköp, trots att servicenämndens arbetsutskott bara någon dag tidigare beslutat att godkänna köp av dessa 56 bostadsrätter. Servicenämnden har från kommunfullmäktige i år begärt 100 miljoner kronor extra, bland annat för att bekosta de många bostadsrättsköpen.

Ewa Bertz (L) var en av tre ledamöter i arbetsutskottet och reserverade sig mot beslutet.

– Det här tar lägenheter från alla unga som vill flytta hemifrån och från alla andra som vill flytta till Malmö. Det driver upp bostadsrättspriserna, sa hon enligt Helsingborgs Dagblad.

Dessa är på gång

En sammanställning som Aftonbladet har gjort visar hur vanligt kommunköp av bostadsrätter håller på att bli: Vallentuna planerar att köpa 20 bostadsrätter till priset av cirka 39 miljoner kronor. Danderyd har 18 bostadsrätter som hyrs ut till nyanlända och planerar att köpa fler. I Täby ska det köpas bostadsrätter för 30-40 miljoner kronor, även om alla inte ska hyras ut till nyanlända. Lidingö äger 52 lägenheter som hyrs ut till nyanlända. Helsingborg har 8 och planerar att köpa ytterligare 30 bostadsrätter för mellan 11-16 miljoner kronor. Norrköping äger två och Staffanstorp i Skåne och Kiruna äger en var. Härryda utanför Göteborg äger 13 bostadsrätter som hyrs ut till nyanlända. Göteborg äger 13 bostadsrätter som hyrs ut till nyanlända.

Kommunerna försvarar köpen och kommunikationschefen i Vallentuna, Henrik Kälve, säger till Aftonbladet att det inte påverkar priserna.

– Kommunen köper inte lägenheter i de högre prisklasserna och går inte med i budgivningar som sticker iväg.