Medierådgivaren Paul Ronge går till attack mot Grand Hotel och menar att det är fel att låta dem man är politiska motståndare till få hålla möten och prisutdelning i Sverige.

Vänsterextremister använder sociala medier för att kampanja mot att mötesfrihet råder i Sverige. I likhet med kommunistiska diktaturer vill man förhindra att deras politiska motståndare, i detta fall Sverigedemokraternas Europaparlamentsgrupp och deras tankesmedja IDDE, från att delar ut The European Freedom Awards 2016 på Grand Hotel i Stockholm.

Nu instämmer PR-gurun Paul Ronge i vänsterextremisternas krav att mötesfriheten ska upphävas i Sverige. Han anser det vara en ”dundermiss” att tillåta prisutdelningen.

Valet att låta Sverigedemokraterna och liknande partier få använda Grand Hotel kommer att få svåra konsekvenser, säger medierådgivaren Paul Ronge till Svenska Dagbladet som frågar honom: Kan du förstå de som säger att det är bra att Grand Hotel ger utrymme åt andra sorters åsikter?

– Då får de tycka det. Det är någon som inte har tänkt politiskt här. Den här publiciteten är helt kass.

Kampanjen på sociala medier är dålig för Grand, menar Paul Ronge som inte med ett ord försvarar alla människors lika rättigheter eller yttrandefriheten.

I andra sammanhang brukar inte risk för ”badwill” vara skäl att upphäva grundläggande rättigheter i en demokrati.