KOMMUNERNAS VÄGRAN. Kommunernas protester mot att tusentals nyanlända ska ges boende trots att inga bostäder finns fortsätter. Nu är det Haningemoderater som obstruerar vad regeringen och deras eget parti på riksnivå tänker genomföra. Haningemoderaterna har delat ut flygblad i områden där modulhusen planeras och uppmanar kommuninvånarna att protestera. Samtidigt kommer uppgifter om att S-kommunstyrelsens ordförande redan köpt villavagnar för 2,4 miljoner innan mötet i kommunstyrelsen.

Haninge kommun tvingas bygga 400 modulbostäder utöver de 21 man redan byggt. Detta eftersom nästa års tilldelning i den tvingande bosättningslagen är 359 nyanlända med uppehållstillstånd. Barackboendena beräknas kosta 35 miljoner kronor.

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) anser att det hela är ett vansinnesprojekt.

– Den rödgröna kommunledningen har helt åsidosatt kommuninvånarnas och skattebetalarnas intressen, skriver hon på Moderaternas hemsida.

Moderaterna i Haninge vägrar alltså tills vidare, liksom Ekerö och Täby, som Samtiden tidigare skrivit om. Tillsammans med Sverigedemokraterna säger Moderaterna i Haninge nej till både boendeplanen och anvisningstalen.

På flygbladet som moderaterna delat ut står bland annat:

”Haningemoderaterna anser att kommunen ska stoppa mottagningen nu”, ”Haningemoderaterna kommer att rösta emot alla boenden men vi tror att vi kommer att förlora omröstningen. Därför är det viktigt att så många invånare som möjligt protesterar mot planerna”.

”Orealistiska tvångskvoter”

På moderaternas hemsida skriver Martina Mossberg (M) att hon förstår att Migrationsverket har problem med att slussa ut över hundra tusen flyktingar till kommunerna, men det får ske i den takt kommunerna klarar av det.

– Vi tänker inte äventyra en hållbar bostadsutveckling eller riskera kommunens finanser för att uppfylla orealistiska tvångskvoter från staten.

Emot baracker

Sven Gustafsson (M), informationsansvarig för Haningemoderaterna och andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge, säger att det man ställer sig emot är en bostadsutveckling med tillfälliga boendebaracker.

– Det är inte en eller två bostäder, det är 368 bostäder bara i inledningsskedet. Och efter 2018 vet vi inte, säger han till Mitti.

– Det handlar om att slussa flyktingar från Migrationsverkets tillfälliga boenden till kommunalt tillfälligt boende. Det är ologiskt, och vi vill informera invånarna om vad som är på gång. De kommer inte få någon särskild information annars.

Efter flygbladskampanjens start får moderaterna 100-tals samtal om dagen från människor som är ”förbannade på att de rödgröna inte informerar tillräckligt mycket, utan bara driver igenom besluten”.

Köpt villavagnar för 2,3 miljoner

S-ordföranden Meeri Wasberg har även frågat allmännyttiga Haninge bostäder och bolaget under en begränsad tid ”förslagsvis fram till våren 2018”, inför tillfälliga förmedlingsregler som gör att en skälig del av allmännyttans lediga lägenheter går till nyanlända.

Nu framkommer även uppgifter på att kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) redan köpt in sju villavagnar som kan inrymma 25 bostäder genom ett så kallat delegationsbeslut. Villavagnarna har köpts in från Snäcks Camping på Gotland och hela notan beräknas landa på 2,4 miljoner kronor. Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) tycker att kommunstyrelsens ordförande haft dåligt omdöme när hon utnyttjar delegationen för brådskande ärenden.