Diktaturer som hugger huvudet av folk får gärna boka Grand Hotel, men demokratiska gäster avvisas så fort vänsterextremister skapar kontrovers kring bokningar. Så ser värdegrunden ut i svenska etablissemang idag, skriver Dick Erixon i ledare.

Efter att Grand Hotel i efterhand ångrat att man lät tankesmedjan IDDE, knuten till den Europaparlamentsgrupp där Sverigedemokraterna ingår, hyra lokaler har det blivit tydligare vilken värdegrund som råder i Sverige.

I ett inspelat samtal med SD:s kommunikationschef får Grand Hotels vd frågan varför ”regimer som hugger huvudet av folk” får vara på Grand men inte SD.

– Det är för att det inte är i media, svarar vd:n Pia Djupmark.

Regimer i länder som torterar, förtrycker och mördar sina medborgare är således välkomna eftersom medierna inte är kritiska mot deras bokningar. Men inte en demokratisk parlamentarisk grupp, eftersom vänsterextremister skapar oväsen i medierna mot sina konservativa motståndare på hemmaplan.

Nu är inte Grand Hotel ensamma. Nobelstiftelsen tillämpar samma svinaktiga hyckleri. Man gör gärna affärer med blodsbesudlade diktaturer, men man portar partiledaren för Sveriges tredje största parti. Samtidigt bjuder Nobelstiftelsen in Vänsterpartiet som stödde kommunismens förtryck av halva Europa fram till 1989.

Näringslivets hyckleri när det kommer till värderingar är monumentalt. Deras ”engagemang” har inget annat syfte än att vara ögontjänare – man fjäskar för vänstermedierna.

Och medierna är lika hycklande mot sina läsare. När DN gör en kolumn idag om Grand Hotel och det förskräckliga i att invandrarkritiska partier får festa på hotellet, nämner inte DN med ett ord att Saudiarabien också håller banketter på Grand Hotel. DN skriver om ”kosmopolitisk själ” och vill framstå som vidsynt, när man i sak ursäktar förtryck, förnedring och massmord.

Tidningen visar ingen som helst respekt för medborgerliga rättigheter som mötesfrihet och yttrandefrihet, värden som prisades under den europeiska banketten på Grand Hotel som man föraktar och ville förhindra.

Näringsliv och massmedier uppvisar en vulgaritet och totalitära tendenser som är illavarslande för den svenska öppenheten och respekten för motståndares rätt att framföra sina åsikter.

När Grand Hotel, Nobelstiftelsen och Dagens Nyheter inte visar någon indignation över halshuggande tyrannier, men koketterar över sitt motstånd mot partier som driver demokratiskt politiskt arbete som dock inte överensstämmer med den egna, visar man ett djupt förakt för grundläggande demokratiska värden.

Dick Erixon
2016-11-07