PITEÅ. Miljonerna rullar i asylkrisens spår, för boendeplatser som inte ens används. Migrationsverket tecknade i vintras ett avtal med turistanläggningen Pite Havsbad i Piteå, om 1300 platser. Avtalet är 4-årigt och löper fram till 2020. Efter besiktning av boendets samtliga lokaler bedömde Migrationsverket emellertid att 852 personer var en lämpligare maxkapacitet givet rummens disposition. Beläggningen har ändå bara varit mindre än en tredjedel sedan dess.

Beläggningsgraden, enligt Migrationverket:

1 mars: 115 pers

1 april: 239 pers

1 maj: 275 pers

1 juni: 301 pers

1 juli: 0 pers

1 augusti: 0 pers

1 september: 419 pers

1 oktober: 496 pers

1 november: 537 pers

Anledningen till att boendet inte hade några inskrivna sökande i juli och augusti är att anläggningen då håller öppet för ordinarie säsongsverksamhet. De inskrivna asylsökande erbjuds då ett annat boende som ägarna till Pite havsbad tillhandahåller.

Lukrativt

Det är företaget StudentConsulting som får fortsätta de strålande affärerna på skattepengar som betalas för asylboendet. Trots att det har varit långt ifrån fullbelagt och man har minskat antalet platser kraftigt, betalar Migrationsverket ändå samma mångmiljonbelopp.

Migrationsverkets expert på boendeutveckling, Per Sörensensäger till SVT att det visserligen är dyra platser, men att ingen kunde förutse utvecklingen.

– Vi gick in i avtalet när det kom 10 000 asylsökande i veckan, nu kommer det 500. Självklart kommer de här platserna att vara bland de dyraste vi har, men var det någon som talade om för oss då, när vi gick in i avtalet, att vi hade någon annan horisont än att det skulle komma väldigt många asylsökande till Sverige? Nej, det var det inte och nu är vi inne i en helt annan situation, säger han.

Per Sörensen uppger att han är ganska övertygad om att man på sikt kan fylla de platser man har tillgång till i Piteå.

– Vi hyr hela anläggningen och sedan är det upp till oss att driva den på ett kostnadseffektivt sätt.

Migrationsverkets pressavdelning uppger till Samtiden att i dagsläget är samtliga kvarvarande platser uppbokade, och boendet väntas bli fullbelagt under de nästkommande veckorna.

Fartyg som skulle bli asylboende

Mångmiljonbelopp rakt i sjön är även båten Ocean Gala ett exempel på. Det har varit många turer sedan det stora fartyget la till i hamnen utanför Härnösand i juni. Då började ägaren, Floating Accomodation, att fakturera Migrationsverket 800 000 kronor per dygn. Men då Migrationsverket inte ansåg att bolaget uppfyllde de krav som ställts, ska avtalet ha upphört att gälla i början på juli, anser Migrationsverket, som därför inte betalade hyrorna.

Floating Accomodation är av en annan åsikt och har fakturerat Migrationsverket 54 miljoner kronor och överväger att stämma verket på 250 miljoner kronor då en av delägarna menar att kommunen och Migrationsverket samarbetat för att stoppa Ocean Gala från att bli asylboende, enligt Aftonbladet. Det pågår därför en rättsprocess. Samtidigt har fartyget lagts ut till försäljning för att enligt ägarna försöka begränsa skadan.